Усвојено " /> Усвојено " /> 04.06.2013.
Please select your page

04.06.2013.

Мишљење упућено Полицијској станици у Сенти у вези са службеном употребом језика националних мањина пред органима управе.

Усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе