Please select your page

15.05.2013.

Мишљење и препорука упућена Градској управи за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у вези са нестварањем услова за поступање по захтевима поднетим Интерресорној комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

Усвојено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом