Please select your page

04.10.2013.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је приликом решавања по изјављеној жалби поступао неблаговремено и супротно одредбама Закона о општем управном поступку као и одредбама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Усвојено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом