Please select your page

Поводом Дана матичара Покрајински омбудсман честита свим матичарима који обављају овај одговоран и значајан посао и жели им успех у даљем раду. Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права, и зато је посао матичара важан за све нас као појединце, те и за саму државу. Обављање дужности матичара у условима честих измена прописа и различитих тумачења и примене  истих,  захтева стално усавршавање што подразумева редовно праћење прописа који регулишу ову материју  и  размену међусобних искустава, а све у циљу ефикасног и економичног остваривања права грађана. Ради се о комплексном задатку, поготово у вишенационалној средини каква је Војводина, што је потврдило и истраживање које је спровео Покрајински омбудсман, а односило се на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина. 

Опширније...


еуропе даy 2012 медиум слПоводом 9. маја Дана Европе и Дана победе над фашизмом Покрајински омбудсман жели да подсети јавност да је антифашизам уграђен у темеље савремене Европе и да приближавање Европи не значи ништа друго до стварање слободног, праведног, демократског и просперитетног друштва.

Стварање таквог душтва у великој мери зависи од поштовања и ефикасне заштите људских и мањинских права. Као институција основана са циљем да унапређује и штити људска права, Покрајински омбудсман упозорава на раст броја предмета у области заштите права детета. У условима дугогодишње кризе, половичних реформи, константног раста броја незапослених и све дубљег јаза између богатих и сиромашних, деца, пошто су зависна од других, представљају нарочито рањиву социјалну групацију. Стога се заштити дечијих права мора посветити више пажње него до сада.

Покрајински омбудсман сматра нарочито неповољном околношћу то што приликом недавног формирања владе није формирано и посебно министарство за људска и мањинска права, јер сматра би оно допринело ефикаснијем раду органа управе, а то је један од услова да се људска и мањинска права потпуније остварују.

Опширније...


Поводом најновије Одлуке о Заштитнику грађана Зрењанина, којом Скупштина града Зрењанина није усвојила претходно упућене примедбе и захтеве Заштитника грађана Републике Србије, одржан је заједнички састанак Покрајинског омбудсмана, представника Удружења локалних омбудсмана Србије и Заштитника грађана на коме је усаглашено следеће:

1. Непримерено и  неоправдано је да се због доношења нове Одлуке о раду скраћује мандат локалном заштитнику грађана, односно покреће поступак избора новог. Изабрани заштитник грађана треба да настави рад до краја мандата на који је изабран, сем у случају да у прописаном поступку разрешења надлежни орган нађе да постоји прописани разлог за разрешење пре истека мандата. Дужност заштитника грађана не треба да престаје због промене акта о раду тог органа и тако нешто представља нетранспарентан, индиректан, а самим тим и нелегитиман начин (могуће) смене омбудсмана.

Опширније...


ЈП ПОСТА 1Покрајинском омбудсману се обратио већи број трудница, мајки са децом, особа са инвалидитетом и старијих особа жалећи се да им приликом чекања у редовима на шалтерима јавних предузећа или државних установа остали грађани не уступају предност.

Поступајући по једној од притужби Покрајински омбудсман обратио се ЈП „Пошта Србије“ тражећи информацију о томе, да ли су тачни наводи подноситељке представке, да трудницама није омогућено да преко реда дођу до шалтера, те о томе да ли је у свим поштама истакнуто обавештење да поједине категорије грађана имају приоритет.

Опширније...


саопстење ривИнституцији Покрајинског омбудсмана се од почетка изборне кампање обратио већи број грађана, родитеља деце указујући на злоупотребу деце и школе као васпитно-образовне установе у сврху изборне кампање, односно спровођења активности политичких странака.

Покрајински омбудсман, као што је то учинио и 2012. године, поново апелује на све актере на политичкој сцени Србије да не користе децу у сврху политичке промоције, како ван трајања, тако и за време изборне кампање. Злоупотреба деце у политичке сврхе је апсолутно непримерена и на тај начин се крше права деце, чија заштита треба да буде примарни циљ и приоритет сваког одговорног човека.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак