Please select your page

defaultPokrajinski ombudsman je ovog meseca pokrenuo akciju obilaska organizacija na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Posete i neposredni razgovori sa predstavnicima organizacija treba da doprinesu upoznavanju rada ovih organizacija i problema sa kojima se one susreće u ostvarivanju svojih ciljeva i pružanju usluga korisnicima, te upoznavanju ovih organizacija sa radom Pokrajinskog ombudsmana i nadležnostima institucije u zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Pokrajinski ombudsman će na osnovu prikupljenih informacija utvrditi buduće aktivnosti kojima bi na najbolji i najefikasniji način mogao da doprinese unapređenju poštovanja prava osoba sa invaliditetom, kao i boljem i uspešnijem radu organizacija, službi i ustanova koja se bave ovom problematikom.

Opširnije...


Izlaganje pokrajinske ombudsmanke na sednici Skupštine APVPoslanici Skupštine AP Vojvodine razmotrili su danas, u okviru druge tačke dnevnog reda, Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu. Uvodno izlaganje o Izveštaju dala je pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, koja je tom prilikom podsetila da građani imaju pravo na upravu koja je servis građana, a ne instrument vlasti i da organi uprave treba da su transparentni, dostupni i efikasni, uz maksimalno uvažavanje dostojanstva ličnosti.

„S obzirom na nadležnosti ove institucije i karakter većine pritužbi, kao i ranijih godina, tako i ove, teško je dati opštu ocenu stanja ljudskih prava, posebno stanja u oblastima prava nacionalnih manjina, ravnopravnosti polova i prava deteta“ napomenula je Muškinja Hajnrih. Ona je navela i da se na osnovu predstavki može ceniti rad organa uprave i onih organizacija i javnih službi koje vrše upravna i javna ovlašćenja u navedenim oblastima, ali da je to samo jedan segment u celokupnoj oceni stanja ljudskih prava u jednom društvu te da je sveobuhvatna ocena stanja ljudskih prava veoma složen zadatak koji pored analize rada organa uprave, iziskuje obradu velikog broja različitih pokazatelja.

Opširnije...


Regionalna konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE)Juče je u Novom Sadu završena poslednja u nizu regionalnih konferencija Mreže ombudsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi (CRONSEE) koje su tokom protekle tri godine učestvovale u realizaciji projekta međunarodne organizacije Save the Children „Prevencija eksploatacije dece u Jugoistočnoj Evropi”.

Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Save the Children-a prisustvovalo je preko 20 predstavnika i predstavnica institucija ombudsmana specijalizovanih za zaštitu prava dece, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava koje se u okviru svojih nadležnosti bave i pravima dece. Učesnici i učesnice iz 11 zemalja i regiona Jugoistočne Evrope su tokom dva dana razmatrali i sumirali rezultate istraživanja o eksploataciji dece na internetu sprovedenog u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i AP Vojvodini, kao i iskustva institucija članica koja se odnose na dobre prakse u komunikaciji ombudsmana sa decom.

Opširnije...


DSCF3458Kada nacionalni saveti vrše javna ovlašćenja, Pokrajinski ombudsman ima nadležnosti da kontroliše i njihov rad – izjavila je Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, na konferenciji koju su u Beogradu, pod nazivom Jačanje saradnje institucija i tela koja se bave unapređenjem i zaštitom nacionalnih manjina u Republici Srbiji, organizovali Evropska unija, Savet Evrope i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Učesnike konferencije Vukašinović je upoznala i sa istraživanjem Pokrajinskog ombudsmana o primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i sa nekim od preporuka koje su tim povodom formulisane. Ističući da se neki od problema detektovanih istraživanjem mogu otkloniti usaglašavanjem sistemskih zakona sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Vukašinović je naglasila da je neophodno detaljnije propisati uslove za raspuštanje nacionalnih saveta, preciznije definisati kriterijume za utvrđivanje ustanova od posebnog značaja za očuvanje identiteta nacionalnih manjina, iznaći rešenje kojim će se staviti van snage odluke kojima su nacionalni saveti prekoračili zakonska ovlašćenja u pogledu škola koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja, kao i da bi nacionalne savete trebalo uvrstiti u indirektne budžetske korisnike, kako bi se onemogućilo nenamensko trošenje budžetskih sredstava.

Opširnije...


defaultPokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih primila je danas delegaciju Misije OEBS-a u Srbiji na čelu sa ambasadorom Peterom Burkhardom, kome je ovo prva zvanična poseti Vojvodini otkako je u decembru 2012. godine došao na mesto šefa Misije. Na sastanku je bilo reči o funkcionisanju nezavisnih institucija u Vojvodini i Srbiji, kao i o aktuelnim pitanjima u oblasti vladavine prava i ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava.

Osim što je goste upoznala sa istorijatom nadležnostima i radom institucije, ombudsmanka se posebno osvrnula i na istraživanja institucije koja se odnose na iskustva u porimeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Opširnije...