Please select your page

Сарадња са Правним факултетом

Потписивање споразумаПокрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча закључили су данас протокол о сарадњи. Протокол омогућује студентима Правног факултета да практичну наставу, у два циклуса од по десет дана, реализују уз стручну помоћ покрајинског омбудсмана.

Програм практичне наставе обухвата упознавање са надлежностима и делокругом рада Покрајинског омбудсмана, упознавање са правним оквиром поступања Омбудсмана и утврђивање евентуалних нормативних недостатака који могу бити сметња у остваривању његових надлежности, праћење поступања Омбудсмана у текућим предметима, као и анализу одабраних случајева из досадашњег рада Омбудсмана.

У програм практичне наставе биће укључено до десет студената по циклусу. Списак студената одређују предметни наставници, а студенти су дужни да током праксе воде дневник.

Након успешно обављене практичне наставе, студентима се уручује сертификат који потписују потписници Протокола о сарадњи.

Већ у току данашњег дана два студента Правног факултета су, заједно са Евом Вукашиновић, заменицом Покрајинског омбудсмана, боравила су у Врбасу. Посета Врбасу и осталим локалним самоуправама у Војводини је редовна активност Покрајинског омбудсмана током које се врши пријем странака и на записник узимају њихове представке.