Please select your page

Значај и улога локалних омбудсмана

Излагање покрајинске омбудсманке у Б. ТополиИако раде у незавидним условима, без пратеће службе и јасно дефинисане позиције у погледу тога да ли су посебан орган или оргнизациона јединица општинске/градске управе, улога локалног заштитника грађана у заштити људских права је веома важна, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на међународној конференцији Значај и улога локаних омбудсмана која је, од 8 до 10 маја, одржана у Бачкој Тополи.

У свом излагању Анико Мушкиња Хајнрих је подсетила да појам заштитника грађана/омбудсмана, без обзира на ниво на коме је установљен, подразумева његову независност и самосталност, што искључује хијерархију, сваку врсту обавезне једнообразности или мешања једног органа у рад другог.

Пошто се надлежности Покрајинског омбудсмана и локалних заштитника грађана делимично поклапају обе су институције упућене на сарадњу. Повремени контакти, разговори и размена искустава могу, по речима Анико Мушкиње Хајнрих, имати само позитивне ефекте и допринети како остваривању права грађана, тако и бољем и ефикаснијем раду органа управе.

Неколико учесника конференције је скренуло пажњу на питање одговорности органа локалне самоуправе врше опструкцију игнорисањем рока у коме морају да се изјасне о наводима из представке, давањем непотпуних изјашњења или одбијањем да ставе на увид тражена документа, успоравају и отежавају остваривање права грађана. У таквој ситуацији проблеми се настоје решити писањем ургенција, обавештавањем вишег органа, градоначелника и скупштине, односно обраћањем јавности.

Јавност је, како је на скупу истакнуто, значајан савезник у раду заштитника грађана, јер се, путем медија, грађани, с једне стране, обавештавају о постојању институције која служи остваривању њихових права а, с друге стране, доприноси ефикаснијем и транспарентнијем раду органа управе чинећи је подложном јавној контроли.  

На конференцији је било речи и о односу заштитника грађана и службе бесплатне правне помоћи. У случају Бачке Тополе сарадња ове две институције је оцењена као добра и корисна, јер доприноси правној сигурности грађана и омогућује једнак приступ правди. Пошто у Србији не постоји закон који регулише пружање бесплатне правне помоћи, учесници конференције су се сложили да је поменути закон потребно донети што пре, а службе бесплатне правне помоћи формирати и у оним општинама у којима оне до сада нису формиране.

У предлогу заједничке декларације учесници конференције су истакли да је потребно наставити сарадњу омбудсмана на свим нивоима, повећати број општина у којима постоји заштитник грађана, унапредити заштиту људских права и добре управе, са посебним освртом на заштиту права маргинализованих друштвених група, интензивирати - у циљу употпуњавања законског оквира којим се уређује рад локалног омбудсмана - комуникацију УЛОС-а са надлежним институцијама, те наставити са регионалном и међународном сарадњом.

У раду конференције учествовали и Љубомир Сандић, омбудсман Босне и Херцеговине и Форика Ласло, заменик омбудсмана Мађарске. Они су учеснике конференције упознали са историјатом, организацијом, регулативом и проблемима са којима се институције омбудсмана суочавају у Босни и Херцеговини и Мађарској.

Ни место, као ни датум одржавања конференције нису случајно изабрани. У Бачкој Тополи је пре 10 година формирана прва институција локалног омбудсмана у Србији, односно тадашњој Државној заједници Србија и Црна Гора, а време одржавања конференције се поклопило са обележавањем Дана Европе, чиме се, на симболичан начин, желела исказати приврженост Европи и њезиним вредностима.

Конференција у Бачкој Тополи одржана је уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији.