Please select your page

Поступајући по препоруци Покрајинског омбудсмана здравствене установе исправиле неправилности у раду

дефаултПокрајински омбудсман утврдио је постојање неправилности у раду Дома здравља Нови Сад и Клиничког центра Војводине, јер су ове здравствене установе неправилно тумачиле одредбе прописа којима је уређен начин и поступак остваривања права из здравственог осигурања, те је услед незаконитог поступања изабраних и лекара специјалиста дошло до повреде права пацијената на здравствену заштиту.

Покрајински омбудсман упутио је поменутим здравственим установама Препоруку од 12. марта 2013. године како би отклониле утврђене неправилности, а у циљу остваривања заштите законитости, целисходности и ефикасности поступања, те највишег интереса заштите права пацијената.

Здравствене установе су доставиле Покрајинском омбудсману обавештење о мерама предузетим ради отклањања повреде људских права и изјасниле се да сматрају исправним мишљење омбудсмана. Након разматрања препоруке, Дом здравља Нови Сад и Клинички центар Војводине поштују сва дата упутства за примену одредаба важећих прописа, које су, према сазнањима Покрајинског омбудсмана, од друге половине 2012. до краја марта 2013. године различито тумачене због чега су пацијенти онемогућени у коришћењу својих права.

Надлежна филијала Републичког фонда за здравствено осигурање обавестила је омбудсмана да је, ради једнообразне, законите и стручне примене у пракси, свим здравственим установама на територији Јужнобачког округа упутила упутство Фонда о примени прописа и начину поступања лекара, како је то утврдио и Покрајински омбудсман.

Препоруку можете прочитати у приложеном документу.

Преузмите документа:
Download this file (12.03.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 151 kB