Please select your page

21.12.2010.

Препорука Општинској управи Шид у вези са издавањем решења за признавање накнаде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе