Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Општинској управи Шид у вези са издавањем решења за признавање накнаде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Препорука Покрајинског омбудсмана Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова у вези са доделом субвенција за отварање нових радних места у АП Војводине.
Преузмите документа:
Download this file (006_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана285 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено РТВ Војводина ради преформулисања става Главног и одговорног уредника


Препорука Покрајинског омбудсмана Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу у вези са спровођењем јавног конкурса.
Преузмите документа:
Download this file (007_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана286 kB

Препорука Електровојводини ДОО у вези са службеном употребом језика и писама.

Препорука Покрајинском секретаријату за социјалну политику и демографију о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Препорука Градској управи за дечију и социјалну заштиту о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Препорука Општинској управи општине Тител у вези са имановањем председника Комисије за враћање земљишта Општине Тител.
Преузмите документа:
Download this file (018_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана262 kB

Препорука Правном факултету у Новом Саду због одбијања издавања Уверења о положеним испитима.
Преузмите документа:
Download this file (002_препорука_РП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана277 kB

Препорука Декану Економског факултета у Новом Саду у вези са спровођењем конкурса за упис студената на дипломске академске студије - мастер.
Преузмите документа:
Download this file (008_препорука_РП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана305 kB