Please select your page

26.01.2011.

Препорука Покрајинском секретаријату за социјалну политику и демографију о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе