Please select your page

saopstenje rivPokrajinski zaštitnik građana je 2014. godine od centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine prikupio podatke o broju lica koja su lišena poslovne sposobnosti, a radi praćenja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih prava ovih lica. Na osnovu dostavljenih podataka na evidenciji centara za socijalni rad u AP Vojvodini nalazi se 3634 lica lišenih poslovne sposobnosti – 3300 lica u potpunosti lišeno i 334 delimično lišeno poslovne sposobnosti.

Od navedenog broja, 3055 lica je poslovne sposobnosti lišeno pre više od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku (31. maja 2014. godine). Ovim izmenama i dopunama predviđena je i provera opravdanosti daljeg trajanja izrečene mere, odnosno odlučivanje o vraćanju poslovne sposobnosti ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi. Naime, sud je dužan da po službenoj dužnosti sprovede postupak u kojem će ispitati da li i dalje postoje razlozi za lišenje poslovne sposobnosti u roku od tri godine od pravosnažnosti rešenja o lišenju poslovne sposobnosti za lica koja su lišena poslovne sposobnosti dve godine pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno najkasnije u roku od godinu dana za lica koja su poslovne sposobnosti lišena pre više od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona.

Opširnije...


medj dan sta os 2014 30 09Osobe starije od 65 godine čine 17 odsto stanovništva u Srbiji i njihov broj se iz godine u godinu povećava. Među njima je i sve veći broj dementnih osoba čije stanje biva kasno dijagnostifikovano i koje potom bivaju smeštene u ustanove zdravstvene i socijalne zaštite. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana smatra da nepostojanje jedinstvene evidencije ovakvih osoba, kao i neadekvatan zakonom propisani postupak njihovog smeštanja u tzv. ustanove zatvorenog tipa preti da dodatno naruši njihov kvalitet života i ugrozi njihova ljudska prava. Moguće posledice ovakvog stanja po društvo u celini dugoročne su, ali i sagledive.

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra, a nakon što je Generalna skupština UN krajem 1990. godine usvojila Rezoluciju 45/106 u kojoj se naglašava važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika u tzv. trećoj uzrasnoj dobi. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana smatra da demografska slika stanovništva u AP Vojvodini, odnosno Republici Srbiji nalaže da se starijim osobama posveti posebna, dodatna društvena pažnja. To se naročito odnosi na osobe kojima je usled njihovog zdravstvenog stanja, odnosno smeštanjem u ustanove socijalne zaštite ograničena mogućnost komunikacije sa spoljnim svetom. Uz unapređenje zdravstvene zaštite starijih lica uopšte, koja im se usled sve izraženijeg opšteg siromaštva često uskraćuje u korist drugih, mlađih uzrasnih grupa, potrebno je zakonom posebno urediti smeštaj obolelih od demencije i Alchajmerove bolesti, ali ujedno utvrditi i njihov broj u našoj zemlji.

Opširnije...


4GNS 2014 COPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman 2014. godine realizovao je i treće istraživanje o primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i o radu i funkcionisanju ovih tela, nakon istraživanja sprovedenog 2011. godine. Publikacija nastala na osnovu ovih istraživanja pod nazivom „Četiri godine nacionalnih saveta nacionalnih manjina“ čini jedinstvenu identifikaciju i analizu problema u primeni Zakona koji postoje u praksi, sa prikupljenim mišljenjima nacionalnih saveta o tome u kom pravcu smatraju da treba da se vrše izmene i dopune Zakona s aspekta ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Opširnije...


EDLLogo1-Cropped-714x335Sutra, 26. septembra, obeležava se Evropski dan jezika, u kojem se posebna pažnja posvećuje negovanju i održavanju jezičke raznolikosti, značaju učenja jezika, posebno u svrhu povećanja višejezičnosti i interkulturalnog razumevanja.

Vojvodina je, etnički i jezički gledano, jedinstveni region u našoj zemlji i Evropi. U njoj se govori veliki broj jezika, u službenoj upotrebi je više jezika, pokrajinski javni servis emituje program na deset jezika. Pored toga, jezici koji se govore na teritoriji Vojvodine neguju se u nastavi od najranijih uzrasta, kao i putem aktivnosti brojnih kulturnih udruženja.

Opširnije...


Ovogodišnji, šesti po redu, Međunarodni dan demokratije građani Srbije dočekuju u sumornom raspoloženju da demokratija, sudeći prema nalazima Cesidovog martovskog istraživanja, još uvek nije Srbiju odabrala za svoju konačnu destinaciju.

Sve ono na čemu demokratski poredak zasniva svoju legitimnost - precizna formalna pravila, efikasna zaštita ljudskih prava, nepodmitljiv, stručan i profesionalan upravni aparat, nezavisni mediji, snažno civilno društvo i odgovorna politička elita, sposobna da resurse kojima raspolaže koristi na razvojno produktivan način, a vlastitu legitimnost zasniva na uspešnoj realizaciji zadatih ciljeva izloženo je snažnoj eroziji.

Sistemska korupcija govori da se formalna pravila masovno i kontinuirano izigravaju. Nerazumno dugi rok potreban za sudsku zaštitu ljudskih prava podriva poverenje u sudove. Zapošljavanje armije stranačkih pristalica nije ni malo unapredilo profesionalnost upravnog aparata. Odstupanje pojedinih medija od standarda profesije dovelo je do pojave odmetničkog novinarstva. Civilno društvo, zavisno od međunarodnih finansijera, potpuno je imobilisano, a nesposobnost svake do sada vladajuće elite da ispuni data obećanja istanjilo je poverenje u političke aktere i političke institucije.

Kada, uz prethodno rečeno, imamo u vidu da u Srbiji svaki četvrti stanovnik živi na ivici siromaštva, da raste broj nezaposlenih i da je jaz između bogatih i siromašnih sve dublji, onda i ne iznenađuje činjenica da podrška demokratiji opada. Ne samo to - u očima sve većeg broja tranzicijskih gubitnika demokratija se poistovećuje sa partitokratijom, korupcijom, klijentelizmom i pljačkaškom privatizacijom.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je svestan da demokratija ne može da opstane ako ne uživa podršku građana. Ta će podrška biti veća ukoliko je upravljačka elita sposobnija da interese i zahteve građana prevede u operativne politike i obezbedi ekonomski uspon, veću zaposlenost, šire slobode, veću sigurnost, viši životni standard. U suprotnom, svaki će idući Međunarodni dan demokratije u Srbiji pratiti rezignirane konstatacije da je demokratija sve dalja, a pristalica demokratije sve manje.


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak