Please select your page

Zamenica Todorov tokom predavanjaU organizaciji institucije Pokrajinskog ombudsmana prošle sedmice održan je seminar za ženske organizacije u malim mestima u Vojvodini. Drugi po redu seminar u okviru projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama” namenjen je ženama koje su aktivne u ženskim organizacijama i udruženjima kako bi unapredile svoj rad putem pisanja kvalitetnih predloga projekata koji odgovaraju zahtevima mogućih donatora, upravljanju organizacijom i umrežavanju.

Seminaru je prisustvovalo 20 žena iz 17 vojvođanskih mesta koje su učile o tome kako da sprovođenjem sopstvenih projekata postanu vidljivije u lokalnoj zajednici kao zastupnice ljudskih prava žena. „Uspešnim rukovođenjem svojim organizacijama, kao i međusobnom saradnjom, ženske organizacije će lakše uspostaviti kontakt i sa institucijama i sa mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti,” istakla je zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, koja je, uz nezavisnog konsultanta i trenera u oblasti rodne ravnopravnosti Sašu Glamočaka i saradnicu Pokrajinskog ombudsmana Andrijanu Čović, bila jedna od predavačica na seminaru.

Opširnije...


Foto: rts.rsNe postoji segment društva u kome nema diskriminacije i zato je veoma važno da Vlada Republike Srbije usvoji strategiju borbe protiv diskriminacije, istaknuto je na konferenciji Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji. Konferenciju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade i u njenom su radu učestvovali predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, kako vladinog, tako i nevladinog sektora.

Na konferenciji je naglašeno da je Republika Srbija i do sada činila napore na suzbijanju diskriminacije, o čemu govore pomaci na normativnom i institucionalnom planu. Doneti su odgovarajući zakoni i formirane važne institucije, ali i pored toga problemi i dalje postoje. Oni se jednim delom odnose na usklađenost pravnog okvira i efikasnu primenu postojećih propisa, drugim delom na kadrovsko ekipiranje institucija, obezbeđivanja adekvatnog radnog prostora i finansiranja, a trećim delom na aspekt javnog mnenja.

Opširnije...


Učesnici Regionalne škole ljudskih prava u instituciji Pokrajinskog ombudsmanaUčesnici Regionalne škole ljudskih prava Helsinškog odbora za ljudska prava posetili su danas instituciju Pokrajinskog ombudsmana Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sa učesnicima škole razgovarale su pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih i zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašinović.

Nakon dobrodošlice, pokrajinska ombudsmanka je predstavila instituciju Pokrajinskog ombudsmana i upoznala ih sa istorijatom, strukturom, ljudskim resursima, nadležnostima i načinom postupanja u slučaju sumnje na kršenje ljudskih prava. Pored ovih informacija, Aniko Hajnrih Muškinja govorila je o primerima kršenja ljudskih prava u praksi i situacijama u kojima se građani najviše obraćaju ovoj instituciji.

Opširnije...


"Tolerancije nije strana reč!"U okviru kampanje koja za cilj ima povećanja tolerancije među mladima u Vojvodini, a koju sprovodi Centar za razvoj civilnog društva (CRCD), danas je u Skupštini AP Vojvodine održana tribina „Tolerancija nije strana reč!“.

O nužnosti međusobnog uvažavanja, poštovanju različitosti i potrebi smanjenja međuetničke distance, sa mladima su razgovarali potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Dušan Jakovljev, pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Mato Groznica, izvršna direktorica CRCD Snežana Ilić, akteri serijala “Državni posao” Dimitrije Banjac i Dejan Ćirjaković, kao i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Ilić i Aleksandra Marković iz CRCD-a.

Opširnije...


defaultPredstavnice Pokrajinskog ombudsmana učestvovale su na sastanku regionalne savetodavne grupe za Globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC) za Zapadni Balkan na kojem su predstavljene jednogodišnje aktivnosti u Srbiji i Crnoj Gori. Reč je o aktivnostima u oblasti obrazovanja za mir i uvođenja sadržaja mirovnog obrazovanja u postojeće školske programe, kao i aktivnostima u oblasti medijacije i primene Rezolucije UN 1325 „Žene, mir, bezbednost“.

Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti grupe u pripremi programa „Obrazovanje za mir – dijalogom do rešenja” koji je u Srbiji akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Opširnije...