Please select your page

Сарадњом до боље заштите мањина

ДСЦФ3458Када национални савети врше јавна овлашћења, Покрајински омбудсман има надлежности да контролише и њихов рад – изјавила је Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, на конференцији коју су у Београду, под називом Јачање сарадње институција и тела која се баве унапређењем и заштитом националних мањина у Републици Србији, организовали Европска унија, Савет Европе и Канцеларија за људска и мањинска права.

Учеснике конференције Вукашиновић је упознала и са истраживањем Покрајинског омбудсмана о примени Закона о националним саветима националних мањина, као и са неким од препорука које су тим поводом формулисане. Истичући да се неки од проблема детектованих истраживањем могу отклонити усаглашавањем системских закона са Законом о националним саветима националних мањина, Вукашиновић је нагласила да је неопходно детаљније прописати услове за распуштање националних савета, прецизније дефинисати критеријуме за утврђивање установа од посебног значаја за очување идентитета националних мањина, изнаћи решење којим ће се ставити ван снаге одлуке којима су национални савети прекорачили законска овлашћења у погледу школа које су проглашене установама од посебног значаја, као и да би националне савете требало уврстити у индиректне буџетске кориснике, како би се онемогућило ненаменско трошење буџетских средстава.

Поред ових, учесници у расправи су поменули и низ других проблема који, попут отвореног кршења закона или њихове селективне примене од стране органа локалне самоуправе, нефункционисања републичког савета за националне мањине, великих разлика у погледу образовања између припадника мањина или, пак, игнорисања знања и искустава националних савета у креирању закона, отежавају остваривање и ефикасну заштиту мањинских права. Не доводећи у питање да постоје различити проблеми - од службене употребе језика до издавања уџбеника на мањинским језицима - Сузана Пауновић, директорица Канцеларије за људска и мањинска права, истакла је да се, упркос проблемима, не могу порећи напори да се уважавају разлике, а права мањина поштују у што већој мери.