Please select your page

Посета институцијама за равноправност полова у Хрватској

Посета институцијама за равноправност полова у ХрватскојУ оквиру дводневне студијске посете Хрватској заменица за равноправност полова Даница Тодоров са сарадницом Андријаном Човић посетила је Правобранитељицу за равноправност сполова и Уред за равноправност сполова Владе Републике Хрватске. У студијској посети боравиле су заједно са заменицом Заштитника грађана Тамаром Лукшић Орландић и чланицама Савета за равноправност полова у институцији Заштитника грађана.

Правобранитељица за равноправност сполова Вишња Љубичић указала је на надлежности ове институције и примере праксе у законодавству и јавним политикама у области родне равноправности. Указала је на то да је законска регулативе веома добра, али проблем настаје приликом примене прописа. Представила је главна истраживања и активности које се реализују. Описала је начин сарадње Правобранитељице и Сабора, затим, сарадњу са Владом, те са организацијама цивилног друштва и медијима. Размена искустава односила се и на начин поступања по представкама и по препорукама Правобранитељице.

Равнатељица Уреда за равноправност сполова Хелена Штимац Радин је представила делокруг рада Уреда, као и законодавни и институционални оквир за постизање равноправности полова у Републици Хрватској. Нагласила је да је Закон о равноправности сполова 2008. године усклађен са директивама Европске уније у овој области и предочила важност активности у процесу приступања Европској унији који се огледао у усклађивању националног законодавства са стандардима Европске уније у стварању једнаких могућности за жене и мушкарце. Представљени су механизми за примену Закона који постоје на нивоу жупанија, као и начин рада координатора за равноправност полова при министарствима Владе. Представљене су активности Уреда у повећању заступљености жена на предстојећим локалним изборима и кампања под називом “Уравнотежимо се!” која треба да обезбеди заступљеност жена у локалним парламентима од 40 одсто.

Током размене искустава са правобранитељицом за равноправност сполова и са равнатељицом Уреда за равноправност сполова заједнички је указано на важност наставка регионалне сарадње и размене добре праксе у области родне равноправности.

Делегација из Србије је разговарала и са представницама неколико женских удружења које се баве заштитом и унапређењем права жена, заштитом жена од породичног насиља, трговине људима и особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета. Невладине организације су представиле свој рад, комуникацију унутар цивилног сектора, однос и сарадњу са Правобранитељицом и Уредом.

Студијска посета је организована уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, а у делегацији су биле: проф. др Маријана Пајванчић, председница Савета за родну равноправност у Заштитнику грађана и чланице Савета Вања Мацановић, Ђурђица Ергић и Соња Стојановић.