Please select your page

15.05.13 Vrbas EV sajtPovodom postupka koji Pokrajinski ombudsman vodi u vezi sa uvođenjem crnogorskog jezika u službenu upotrebu u Opštini Vrbas, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović se juče sastala sa predstavnicima lokalne samouprave.

Sastanku su prisustvovali predsednik Opštine Vrbas Milan Stanimirović i predsednica Skupštine Opštine Vrbas Marjana Maraš sa saradnicima, a zamenica Vukašinović ih je ovom prilikom bliže upoznala sa zakonskim odredbama koje se odnose na službenu upotrebu jezika i pisma, odnosno na uslove na osnovu kojih se jezik neke nacionalne zajednice uvodi u službenu upotrebu, kao i o tome da će Pokrajinski ombudsman o daljem postupanju u ovom predmetu odlučiti po prijemu zvaničnog izjašnjenja Opštinske uprave Opštine Vrbas.

Opširnije...


Potpisivanje sporazumaPokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Ranko Keča zaključili su danas protokol o saradnji. Protokol omogućuje studentima Pravnog fakulteta da praktičnu nastavu, u dva ciklusa od po deset dana, realizuju uz stručnu pomoć pokrajinskog ombudsmana.

Program praktične nastave obuhvata upoznavanje sa nadležnostima i delokrugom rada Pokrajinskog ombudsmana, upoznavanje sa pravnim okvirom postupanja Ombudsmana i utvrđivanje eventualnih normativnih nedostataka koji mogu biti smetnja u ostvarivanju njegovih nadležnosti, praćenje postupanja Ombudsmana u tekućim predmetima, kao i analizu odabranih slučajeva iz dosadašnjeg rada Ombudsmana.

Opširnije...


Izlaganje pokrajinske ombudsmanke u B. TopoliIako rade u nezavidnim uslovima, bez prateće službe i jasno definisane pozicije u pogledu toga da li su poseban organ ili orgnizaciona jedinica opštinske/gradske uprave, uloga lokalnog zaštitnika građana u zaštiti ljudskih prava je veoma važna, izjavila je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, na međunarodnoj konferenciji Značaj i uloga lokanih ombudsmana koja je, od 8 do 10 maja, održana u Bačkoj Topoli.

U svom izlaganju Aniko Muškinja Hajnrih je podsetila da pojam zaštitnika građana/ombudsmana, bez obzira na nivo na kome je ustanovljen, podrazumeva njegovu nezavisnost i samostalnost, što isključuje hijerarhiju, svaku vrstu obavezne jednoobraznosti ili mešanja jednog organa u rad drugog.

Opširnije...


defaultPokrajinski ombudsman će tokom maja i juna ove godine nastaviti da organizuje posete i razgovore sa građanima i građankama u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini. Sledeći prijem građana biće upriličen u sredu, 15. maja 2013. godine u Opštini Vrbas. Građane će od 11.30-13.00 časova u zgradi lokalne samouprave (M. Tita 89) primati zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina sa saradnicima.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, kao i organizacija i javnih službi, čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

Opširnije...


Radni sastanak "U susret medijskim zakonima"U saradnji sa Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je, u petak, 25. aprila, radni sastanak pod nazivom "U susret donošenju novih medijskih zakona". Sastanak je organizovan sa ciljem da se ukaže na probleme u oblasti informisanja i ponude rešenja problema, pre nego što nacrti medijskih zakona uđu u skupštinsku proceduru.

Predstavnici nacionalnih saveta, Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, bili su saglasni u oceni da nam novi medijski zakoni nisu potrebni zbog Evropske unije, nego zbog ostvarivanja vitalnih interesa nacionalnih manjina, pre svega istinitog, pravovremenog i objektivnog informisanja. Učesnici skupa su izrazili zabrinutost u pogledu privatizacije medija, jer ona, po rečima Eve Vukašinović, zamenice Pokrajinskog ombudsmana zadužene za zaštitu prava nacionalnih manjina, vodi nestanku medija na manjinskim jezicima.

Opširnije...