Please select your page

Семинар о родној равноправности за јавна предузећа у локалним самоуправама

Родна равноправност укључује и жене и мушкарцеПокрајински омбудсман јуче је у Скупштини АПВ организовао семинар о родној равноправности и примени Принципа УН за оснаживање жена на којем су учествовали представници и представнице јавних предузећа из десетак војвођанских локалних самоуправа. Циљ семинара био је промовисање начела родне равноправности у јавном сектору како би се унапредили услови и резултати пословања у њима тако што ће се поштовати људска права жена и мушкараца у области рада, али и у свим другим сферама повезаним са радом и запошљавањем.

„Примена начела родне равноправности не захтева велика улагања, него само осмишљавање нових приступа равноправности бољим коришћењем способности, талента, знања и жена и мушкараца на послу. Њихов ангажман требало би у што већој мери да буде у складу са њиховим стручним квалификацијама и способностима, али и личним могућностима, што доводи до бољих резултата у раду,” истакла је у свом уводном обраћању заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров.

Представнице јавних предузећа из ВојводинеПредстављени су кључни појмови који се односе на родну равноправност и начела на основу којих се она спроводи у пословној сфери, а на семинару су разматрана и искуства фирми и резултати истраживања у њима који указују на то да стварање подстицајног радног окружења у ком једнаку могућност афирмације имају и жене и мушкарци има дугорочни позитиван утицај како на радну атмосферу, тако и на индивудуални радни учинак запослених, те напослетку и на добит целог предузећа. Своја искуства у вези са родно осетљивим приступом организацији пословања на семинару су изнеле и представнице „Електровојводине”, првог јавног предузећа у Војводини које је потписало Принципе оснаживања жена и определило се за њихову доследну примену.

Овај семинар за представнике и представнице јавних предузећа у војвођанским локалним самоуправама једна је од завршних активности у оквиру пројекта Покрајинског омбудсмана „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама” који подржава Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена(УН Wомен). Основни циљ овог пројекта је подизање свести јавности о кршењу људских права жена и дискриминацији на основу пола, брачног и породичног статуса, а посебну активност чиниле су едукативне и активности јавног заговарања поштовања принципа људских права који се односе на права жена и мушкараца у области родне равноправности.