Please select your page

Покрајински омбудсман следеће недеље у пет војвођанских места

дефаултПокрајински омбудсман ће следеће недеље примати грађане у Ковачици, Новом Бечеју, Алибунару, Кули и Руском Крстуру.

Грађани ће се примати у седишту локалне самоуправе, односно месне заједнице, а према следећем распореду:

Понедељак, 27. мај - Ковачица (11.00-13.00х, М. Тита 52); Уторак, 28. мај - Нови Бечеј (11.00-13.00х, Ж. Зрењанина 8); Среда, 29. мај - Алибунар (11.00-12.00х, Трг слободе 4); Петак, 31. мај - Кула (11.00-12.00х, Лењинова 11); Петак, 31. мај - Руски Крстур (13.00-14.00х, М. Тита 59).

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Покрајински омбудсман позива све грађанке и грађане који имају било каквих недоумица или проблема у било којој области људских права да се током ових посета непосредно и што конкретније информишу о начинима на које могу остварити и заштитити своја права.

Молимо медије да према својим могућностима најављују пријем грађана/ки и њихових представки у овим општинама.

За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите 063 105 17 15.