Please select your page

defaultPokrajinski ombudsman će sledeće nedelje primati građane u Kovačici, Novom Bečeju, Alibunaru, Kuli i Ruskom Krsturu.

Građani će se primati u sedištu lokalne samouprave, odnosno mesne zajednice, a prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak, 27. maj - Kovačica (11.00-13.00h, M. Tita 52); Utorak, 28. maj - Novi Bečej (11.00-13.00h, Ž. Zrenjanina 8); Sreda, 29. maj - Alibunar (11.00-12.00h, Trg slobode 4); Petak, 31. maj - Kula (11.00-12.00h, Lenjinova 11); Petak, 31. maj - Ruski Krstur (13.00-14.00h, M. Tita 59).

Opširnije...


Rodna ravnopravnost uključuje i žene i muškarcePokrajinski ombudsman juče je u Skupštini APV organizovao seminar o rodnoj ravnopravnosti i primeni Principa UN za osnaživanje žena na kojem su učestvovali predstavnici i predstavnice javnih preduzeća iz desetak vojvođanskih lokalnih samouprava. Cilj seminara bio je promovisanje načela rodne ravnopravnosti u javnom sektoru kako bi se unapredili uslovi i rezultati poslovanja u njima tako što će se poštovati ljudska prava žena i muškaraca u oblasti rada, ali i u svim drugim sferama povezanim sa radom i zapošljavanjem.

Opširnije...


23.04.13 EV Strazbur sajtEva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, učestvovala je danas u radu Intergrupe za tradicionalne manjine, nacionalne zajednice i jezike Evropskog parlamenta u Strazburu. Članove Intergrupe je interesovalo funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a Vukašinović je, kao članica delegacije AP Vojvodine, govorila o primeni Zakona o nacionalnim savetima. Svoje izlaganje zamenica Vukašinović je bazirala na rezultatima istraživanja koje je, u dva navrata, sprovela institucija ombudsmana, kako bi utvrdila u kojoj meri se primenjuje pomenuti zakon, na koje se probleme nailazi u njegovoj primeni, u kojoj su oblasti nacionalni saveti najaktivniji i koliko su oni koji su zaduženi za njegovu primenu, kako nacionalni saveti tako i organi jedinica lokalnih samouprava, upoznati sa pravima, nadležnostima i obavezama nacionalnih saveta.

Opširnije...


defaultPokrajinski ombudsman utvrdio je postojanje nepravilnosti u radu Doma zdravlja Novi Sad i Kliničkog centra Vojvodine, jer su ove zdravstvene ustanove nepravilno tumačile odredbe propisa kojima je uređen način i postupak ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, te je usled nezakonitog postupanja izabranih i lekara specijalista došlo do povrede prava pacijenata na zdravstvenu zaštitu.

Pokrajinski ombudsman uputio je pomenutim zdravstvenim ustanovama Preporuku od 12. marta 2013. godine kako bi otklonile utvrđene nepravilnosti, a u cilju ostvarivanja zaštite zakonitosti, celishodnosti i efikasnosti postupanja, te najvišeg interesa zaštite prava pacijenata.

Opširnije...


Rad u grupi na drugačiji načinProšlog vikenda je u organizaciji institucije Pokrajinskog ombudsmana održan treći po redu seminar za ženske organizacije u malim mestima u Vojvodini koje od prošle godine učestvuju u realizaciji projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”. Seminar je namenjen ženama koje su aktivne u ženskim organizacijama i udruženjima kako bi razvile svoje veštine u kontekstu svog rada na zagovaranju unapređenja mogućnosti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ženskih ljudskih prava i većeg poštovanja načela rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Opširnije...