Please select your page

Семинар о родној равноправности у ЈКП „Водовод и канализација” у Суботици

Семинар о родној равноправности - фотографија: ЈКП Водовод и канализација Суботица (www.водоводсу.рс)Покрајински омбудсман је у петак, 31. маја одржао семинар о родној равноправности и примени Принципа за оснаживање жена за запослене у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација” у Суботици, једном од три предузећа у јавном сектору рада у којима се спроводе активности у оквиру пројекта “Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама.

Семинар је организован како би се запослени упознали са законским обавезама у области родне равноправности, принципима оснаживања жена и добрим примерима примене принципа у пословној сфери, а такође и размотрили могућности увођења принципа у пословање свог предузећа.

Заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров, изјавила је да је потребно да јавна предузећа родну равноправност примењују у свакодневном раду, јер тиме не испуњавају само формалне захтеве, него суштински могу да допринесу побољшању услова рада за све запослене И повећању успеха у пословању. Истраживање Покрајинског омбудсмана међу женама запосленима у органима управе, у јавним предузећима и установама показало је да жене сматрају да и у јавном сектору рада има дискриминације на основу пола и година живота, што је још један од разлога због којих смо се определили за промовисање родне равноправности и једнаких могућности за жене и мушкарце који су запослени у јавним предузећима.

Сарадница Андријана Човић и консултант Драган Божанић су представили кључне појмове који се односе на родну равноправност и начела на основу којих се она спроводи у пословној сфери, као и седам принципа оснаживања жена. Представљен је и план предузећа „Електровојводина”, првог јавног предузећа у Војводини које је потписало Принципе оснаживања жена који су осмислиле две организације из система Уједињених нација - Глобални договор и Агенција за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен).

Учесници семинара су на крају навели активности које би, према њиховом мишљењу могле да буду спроведене у ЈКП “Водовод и канализација” у Суботици. Већина се сагласила са тим да је клизно радно време веома добар начин уважавања породичних обавеза запослених. Такође, сматрају да је потребно истражити ставове и ниво знања запослених о родној равноправности и више организовати едукације, али не само у уско стручне, већ и о темама родне равноправности и људских права. Предлагали су да се уведе континуирано информисање запослених, као и превентивни лекарски прегледи и посебна брига о запосленима који раде на радним местима на којима је изложеност стресу већа. Учесници и учеснице су препознали важност израде плана мера за отклањање или ублажавање неравноправности у складу са Законом о равноправности полова, као и приступање Принципима оснаживања жена.

У ЈКП “Водовод и канализација” у Суботици запослено је 237 радника, од којих је 15 одсто више и високообразовани кадар, 20 одсто мајстора, а најбројнија групација, 30 одстоје са средњом школском спремом. Жене чине трећину запослених, а на челу суботичког Водовода је жена – Валерија Тот Годо која је на крају једнодневног семинара изразила спремност да ово предузеће доприноси унапређењу родне равноправности и прихвати принципе оснаживања жена у свакодневној пракси.