Please select your page

Семинар о родној равноправности за покрајинска јавна предузећа

Семинар о родној равноправности за покрајинска јавна предузећаПредставници и представнице четири покрајинска јавна предузећа учествовали су јуче у Скупштини АПВ на семинару о родној равноправности и примени Принципа УН за оснаживање жена који је организовао Покрајински омбудсман.

„У јавности је устаљено мишљење да у државној служби, односно јавном сектору нема дискриминације и кршења права запослених по основу пола, родне припадности, брачног и породичног статуса, али резултати истразивања Покрајинског омбудсмана под називом “Жене и дискриминација” су којем је учествоало 300 жена запослених у органима управе показало је да оне имају искуство дискриминације и да најчешће наводе пол и године живота као разлог за прављење разлике у могућности заапошљавања, напредовања на послу.

То показује да у овом сектору рада треба радити на подизању свести запослених и њихових претпостављених о родној равноправности и уопште, у вези са доприносом квалитетнијем рандом окружењу и учинку свих запослених. Стога је потребно радити на поштовању принципа и примени начела родне равноправности и указивати на то да поштовање родне равноправности доприноси унапређењу пословања и равноправности жена и мушкараца. Смисао овог семинара је да подстакне промовисање начела родне равноправности у јавном сектору, унапређење поштовања људских права, као и стварање једнаких могућности за жене и мушкарце, навела је у уводној речи заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров.

Након што су представљени кључни појмови који се односе на родну равноправност и начела на основу којих се она спроводи у пословној сфери, као и седам приципа оснаживања жена своја искуства у вези са родно осетљивим приступом организацији пословања изнеле су представнице предузећа „Електровојводина”, првог јавног предузећа у Војводини које је потписало Принципе оснаживања жена који су осмислиле две организације из система Уједињених нација - Глобални дооговор и Агенција за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен). Учесници семинара су на крају навели активности које би, према њиховом мишљењу могле да буду спроведене у њиховим предузећима. Сви учесници и учеснице су навели да би њихова руководства требало да се упознају са тим шта су родна равноправност И једнаке могућности за жене и мушкарце, а потом да се ради на промовисању ових тема на нивоу предузећа и заједнице. Чуло се такође да би требало радити на развијању женског лидерства, укључивању мушкараца у промоцију равноправности и једнакости, побољшању информисања жена које су на породиљском одсуству, превентивној здравственој заштити, већој укључености жена у програме едукације и стручног усавршавања и указивање на потребу учешћа жена у органима одлучивања. Посебно је истакнуто да је неопходна сарадња јавних предузећа међусобно, као и сарадња са осталим институцијама са циљем размене знања и искустава.

Семинар за представнике и представнице јавних предузећа чији је оснивач Скупштина АП Војводине једна је од завршних активности у оквиру пројекта Покрајинског омбудсмана „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама” који подржава Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен). У петак, 31. Маја семинар исте садржине биће одржан у ЈКП “Водовод и канализација” у Суботици.