Please select your page

Međunarodni dan tolerancijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je povodom Međunarodnog dana tolerancije prisustvovao radionici „Inkluzivni ART IZAZOV“, koju je organizovalo udruženje „Vitezovi osmeha“.

Radionica je održana u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, na kojoj su učenici sa smetnjama u razvoju i učenici Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ iz Novog Sada slikali na temu tolerancije. 

Međunarodni dan tolerancije obeležava se svakog 16. novembra, a obeležavanje ovog datuma pokrenula je Generalna skupština UN, sa ciljem da obrazovne institucije i šira javnost vide toleranciju kao osnovni element društva. Do početka obeležavanja ovog datuma je došlo nakon što su Ujedinjene nacije proglasile 1995. godinu kao godinu tolerancije. Unesko je 1995. godine kreirao Deklaraciju o principima tolerancije u kojoj se iznosi ideja da „tolerancija“ nije ništa drugo do „prihvatanje, poštovanje i uvažavanje“ različitih ljudi. Nenasilje i tolerancija su ključ za miran suživot. Promovisanje prakse poštovanja prava i slobode drugih kao i edukacija ljudi o štetnim efektima netolerancije, predstavljaju srž ove globalne inicijative.

Međunarodni dan tolerancije


O udruženjima žena na selu sa predstavnicima pokrajinskih institucijaNakon ovogodišnjeg ciklusa poseta udruženjima žena na selu, Pokrajinski zaštinik građana - ombudsman održao je sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Zavoda za ravnopravnost polova. 

Tema sastanka je bila dodela bespovratnih sredstava putem konkursa udruženjima žena na selu, a Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je iskoristio priliku da prisutne upozna sa svojim zapažanjima o radu ovih udruženja,  problemima sa kojima se susreću kao  i o njihovim  potrebama u cilju  daljeg osnaživanja. Zaključeno je da je neophodno  preduzeti aktivnosti u cilju povećanja informisanosti ovih udruženja o raspisanim konkursima, kao i  aktivnostima u cilju omogućavanja apliciranja na o iste, čemu će  Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman posvetiti posebnu pažnju  u narednom periodu.


Pravo na pristup (mentalnoj) zdravstvenoj zaštitiU petak i subotu, 3. i 4. novembra 2023. godine u Novom Sadu, u zgradi rektorata novosadskog univerziteta, održana je međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Pravo na pristup (mentalnoj) zdravstvenoj zaštiti, koju su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i  Medicinski fakultet u Novom Sadu.

Pozdravnim rečima učesnicima konferencije obratile su se doc. dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka, prof. dr Snežana Brkić, dekanica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dr Edita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine.

Poziv da učestvuju u radu konferencije prihvatili su predstavnici akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih organizacija i institucija iz zemlje i inostranstva.

Prvog dana konferencije razgovaralo se o mentalnom zdravlju starijih osoba, Lgb osoba, roditelja koji se suočavaju sa teškim zdravstvenim stanjem svog deteta, mentalnom zdravlju osoba koje su blizanci, osoba kojima je dijagnostifikovan dijabetes, kao i o pravu na podršku osobama koje prolaze kroz proces vantelesne oplodnje.

Drugog dana održana su dva okrugla stola na teme mentalnog zdravlja osoba sa demencijom i o pružanju podrške osobama koje se nađu u situaciji emocionalne krize. U drugom delu konferencije izložene su teme o pravima osoba sa mentalnim poteškoćama, grupnoj podršci kao načinu rada, empatiji i sindromu sagorevanja među zaposlenima koji rade sa osobama sa mentalnim poteškoćama, uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje, položaju studenata sa invaliditetom u akademskoj zajednici, mentalnom zdravlju dece u postupku razvoda, kao i o uticaju klimatskih promena na zdravlje žena.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman u daljem radu nastaviće svoju ulogu u podizanju svesti o važnosti posvećenosti koju dajemo mentalnom zdravlju kao pojedinci, zajednica i država. Angažovanjem i ulaganjem svih zainteresovanih strana stvaramo mrežu pristupačnih i kvalitetnih usluga i podrške u zajednici.

 


Drugi Novosadski samit o bolestima zavisnosti i kriminaluU organizaciji Udruženja Restart, 01. novembra, u Amfiteatru Rektorata u Novom Sadu održan je Drugi Novosadski samit o bolestima zavisnosti i kriminalu.

Rana prevencija, kao i kontinuirana podrška deci, mladima i odraslima u borbi protiv svih vrsti zavisnosti, pa i kriminala je ključna. Akcenat Samita je bio na multidisciplinarnom pristupu u rešavanju problema zavisnosti koji je na žalost sve veći, a zaključak Samita je da rešenje postoji, ali se mora uključiti čitava društvena zajednica.

Samitu je prisustvovala zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana Joland Korora.

Joland Korora - Drugi Novosadski samit o bolestima zavisnosti i kriminalu


Obraćanje Joland Korore, zamenice pokrajinskog ombudsmana za prava detetaStalna konferencija gradova i opština - SKGO organizovala je 31. oktobra u Beogradu sastanak Mreže za zdravlje, na kojem je učestvovao Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, a tokom kojeg je diskutovano o stanju javnog zdravlja, zaštiti prava pacijenata i integrisanom pružanju usluga u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite na lokalnom nivou.

Nakon izlaganja predstavnika ministarstva za zdravlje, ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Instituta za javno zdravlje, lokalnih samouprava, akademske zajednice i drugih, skupu se obratila zamenica ombudsmana za prava deteta Joland Korora u okviru panela na temu primera dobre prakse i izazova i rešenja u oblasti zaštite prava pacijenata. Posebna diskusija vođena je oko izrazito konkretnih i aktuelnih problema sa kojima se suočava sistem zdravstvene zaštite, kao i o neophodnosti intersektorske saradnje koja uključuje aktivnu ulogu organizacija civilnog društva.