Please select your page

Приступ правди за децу изложену насиљу

Приступ правди за децу изложену насиљу - Милан ДакићЦентар за права детета организовао је 14. децембра у Новом Саду дијалог о правима детета „Приступ правди за децу изложену насиљу“, који је окупио стручњаке из ресора релевантних за остваривање и заштиту права детета, посебно од насиља. Адекватност правног оквира који регулише ову област, изазови и импликације примене стандарда у пракси, практични начини на који деца могу да остваре своја права и механизми који им стоје на располагању у случају њиховог кршења, неке су од тема које су се могле чути на скупу. Посебно је расправљано о различитим облицима насиља над децом и на који начин се може реаговати у различитим поступцима, као и о питањима унапређења координације и сарадње између различитих служби и институција у оквиру сектора правосуђа, социјалне и здравствене заштите, система образовања и васпитања, полиције, како би се обезбедило да се благовремено одговори на потребе детета и детету пружи одговарајућа заштита и подршка.

На тему рада и искуства Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у овој области, као панелиста излагао је саветник Милан Дакић, а у дискусији су учествовали заменица за права детета Јоланд Корора, као и чланице Дечјег савета Ксенија Бушковић, Ана Ченгери и Катарина Недић.