Please select your page

casg1Sa principima i odredbama Konvencije o pravima deteta treba što šire i na odgovarajući i aktivan način upoznati kako odrasla lica tako i decu, kako to izričito nalaže član 42. ovog međunarodnog ugovora. Zbog toga, kao naročito važan deo Festivala prava deteta, Pokrajinski ombudsman osmislio je niz aktivnosti koje podrazumevaju rad sa decom od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, u formi radionica, debata, predavanja i slično, tokom kojih će biti reči o sadržini Konvencije, ali pre svega o njenom praktičnom značaju za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta, posebnu pažnju obraćajući na primere kršenja prava deteta iz svakodnevnog života. U realizaciji ovih kao i drugih aktivnosti, Pokrajinski ombudsman nastupa zajedno sa svojim partnerima, te je tako u saradnji sa Zaštitnikom građana Grada Novog Sada, u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ iz Novog Sada, za učenike 6. odnosno 8. razreda održan Čas građanskog vaspitanja sa zaštitnicima građana. Časovi koje su obeležile debate o teškoćama sa kojima se učenici susreću kako u školi tako i van nje, započeti su predavanjem šefice stručne službe Zaštitnika građana Grada Novog Sada mr Marije Dostanić o instituciji ombudsmana i njegovoj ulozi u zaštiti ljudskih prava, položaju u pravnom sistemu, te ovlašćenjima i načinima rada, sa posebnim naglaskom na pristupačnost ombudsmana deci koja garantuje zaštitu njihovog prava na dostojanstvo i privatnost. Zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić govorio je o konceptu prava deteta i osnovnim principima na kojima počiva, a upravo kroz primere koje su sama deca nametnula kao teme za razgovor ukazao na koji način se ova načela primenjuju radi rešavanja konkretnih problema, te u cilju opšte zaštite i unapređenja prava deteta.

casg2


Imunizacija i prava detetaU sredu, 6. novembra, u Kulturnom centru Novog Sada održaće se tribina pod nazivom „Imunizacija i prava deteta“.

Tribinu organizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Centar za promociju zdravlja) sa ciljem da javnosti prezentuje naučno zasnovanje činjenice o savremenoj imunizaciji i ukaže na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja.

Pored odgovora na pitanje zašto je potrebno i važno na imunizaciju gledati i iz perspektive dečijih prava, učesnici tribine će pokušati da odgovore i na pitanja: Zašto roditelji odbijaju imunizaciju? Kako reaguju na pokretanje postupka u Centrima za socijalni rad? Kako uticati na roditelje da promene svoje stavove? Zašto je došlo do pada poverenja u vakcinaciju i koji su faktori uticali na to? Kako povratiti poverenje u zdravstveni sistem?

Tribina počinje u 19.00 časova i na njoj će govoriti:

Doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine;

Prof. dr Marko Škorić, sociolog, Filozofski fakultet u Novom Sadu;

Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta;

Dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“;

Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada;

Doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine (moderator tribine).

Tribina u Kulturnom centru Novog Sada se organizuje u okviru Festivala prava deteta. Ovim festivalom Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine, obeležava tridesetogodišnjicu od usvajanja Konvencije o pravima deteta.


Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava detetaU petak 1. novembra, u okviru aktivnosti Festivala prava deteta kojom se promoviše Konvencijom zajemčeno pravo da obrazovanje deteta treba da bude usmereno i na razvoj poštovanja životne sredine, učenici petog i šestog razreda Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ iz Srpskog Itebeja, preduzeli su ekološku akciju. Učenici su uz podršku svojih nastavnika i zaposlenih u školi sakupljali komunalni otpad na više lokacija, kao što je obala reke Begej, mesni park i školsko dvorište i park. Takođe su posadili i jedanaest stabala drveta na odgovarajućim lokacijama, a potom osmišljavali kako će zaštititi mladice. Grupa učenika i učenica izašla je i na lokalitet atara u blizini kao bi utvrdili prisustvo poljoprivrednog otpada. O ovome su napravili izveštaj i foto-dokumentaciju, o čemu će obavestiti i nadležne organe. U međuvremenu, grupa učenika i učenica radila je na izradi likovnih radova na temu ekologije i panoa sa eko-porukama. Po povratku sa ove radne akcije, učenici su imali priliku da slušaju kratko predavanje diplomiranog inženjera šumarstva Srđana Marčete o značaju akcije koju su upravo sproveli sa stanovišta zaštite životne sredine, a potom im se obratio i zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, ukazujući na to koliko je ostvarivanje prava na participaciju dece u ovim i drugim aktivnostima od značaja za čitavo društvo, a koje svoju pravu svrhu ispunjava naročito kada su deca prethodno pravilno i potpuno informisana o značaju radnji koje treba da preduzmu, kao u slučaju ove akcije. Zamenik Dakić se na kraju svim učenicima zahvalio što su sproveli ovu ekološku akciju, a posebno domaćinu, lokalnom ombudsmanu Opštine Žitište Aleksi Kuzmanu, na sjajnoj organizaciji ovog događaja.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta


profaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović danas je, u okviru Festivala prava deteta, uručio liflet-pismo upravniku Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine doc. dr Djorđu Iliću kako bi ono dalje bilo distribuirano trudnicama i porodiljama u ovoj ustanovi.

Pismo je osmišljeno u toku Kampanje „Pozitivno roditeljstvo – dar za ceo život“, kada je UNICEF zajedno sa svojim partnerima obeležavao jun kao mesec podrške podsticajnom roditeljstvu i pozitivnim roditeljskim praksama. Imajući u vidu značaj i ulogu roditelja u razvoju deteta, cilj Pokrajinskog ombudsmana bio je da ovim pismom, od prvog dana rođenja deteta, roditeljima omogući dostupnost osnovnim informacijama o pravima deteta i ključnim uslovima za kvalitetan celovit razvoj deteta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, zahvaljuje Kliničkom centru Vojvodine i Klinici za ginekologiju i akušerstvo na podršci u realizaciji ove aktivnosti. Cilj Festivala prava deteta naposletku i jeste okupljanje, umrežavanje i osnaživanje intersektorskog pristupa u zaštiti i unapređivanju prava deteta. Jer jedino holističkim pristupom možemo adekvatno odgovoriti potrebama celovitog razvoja deteta i obezbeđivanju podrške porodici u zajednici. Zbog toga i samo pismo naslovljeno je sloganom Festivala „Prava deteta – dobrobit svih“. Pismo će tokom Festivala biti podeljeno svim porodilištima u AP Vojvodini.


Festival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaBoravak u bolnici za dete može biti traumatično iskustvo, jer deca uz to što su bolesna, odvojena su često i od svojih porodica, vršnjaka i poznatog okruženja. Zbog toga je važno i u bolničkim uslovima obezbediti deci okruženje i sadržaje koji odgovaraju njihovim potrebama i odražavaju prirodnu sredinu za dete. Svakom detetu, u skladu s njegovim uzrastom i stanjem u kojem se nalazi, važno je omogućiti igru, rekreaciju, učenje.

Danas znamo da čitanje sa detetom doprinosi razvijanju pažnje i rečnika, a samim tim i razvijanju veština komunikacije, razumevanju socijalnih situacija, ponašanja drugih, razumevanju uzročno-posledičnih veza i međuljudskih odnosa. Čitanje doprinosi i prepoznavanju i regulaciji emocija, razvoju empatije, a time i boljem snalaženju deteta u stresnim situacijama, kakva je i situacija boravka u bolnici.

Sa željom da deca na bolničkom lečenju u celosti uživaju svoja prava i da im vreme provedeno u bolnici protekne sa što manje stresa, a više pozitivnih stimulativnih iskustava, Gradska biblioteka u Novom Sadu poklonila je pakete slikovnica i knjiga za decu različitog uzrasta Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Događaj je upriličen u okviru Festivala prava deteta koji organizuje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, a ovim povodom održan je sastanak u prostorijama Instituta kom su prisutvovali: zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, v.d. direktora Instituta doc. dr Jelena Antić, rukovoditeljka Dečjeg odeljenja Biblioteke Katarina Novaković, glavna medicinska sestra Insitituta Borislavka Dragišić, glavna med. sestra Klinike za pedijatriju Biljana Ugrica Milovanović i glavna med. sestra Klinike za dečju hirurgiju Sniježana Trkulja.

Dečjem odeljenju Gradske biblioteke u Novom Sadu direktorka Insitituta uručila je zahvalnicu za pokazanu humanost i pomoć u lečenju bolesne dece.

Festival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaFestival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaFestival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnica