Please select your page

Okrugli sto - Prevencija seksualnog zlostavljanja decePokrajinski zaštitnik građana organizovao je danas onlajn Okrugli sto „Prevencija seksualnog zlostavljanja dece – seksualno obrazovanje“. Skup je organizovan s ciljem sveobuhvatnijeg sagledavanja problema seksualnog zlostavljanja dece, potreba i mera za obezbeđivanjem adekvatne prevencije i zaštite dece od seksualnog zlostavljanja.

Kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava deteta, radi praćenja primene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, a na osnovu obraćanja građana, istraživanja, medijskih izveštaja, te drugih izvora saznanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman tokom 2020. godine, a u odnosu na ranije godine, zabeležio je veći broj slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece od strane odraslih, pre svega roditelja i staratelja dece. Seksualno nasilje prema deci, kao oblik najgrubljeg kršenja prava deteta, uočeno je u većem broju slučajeva nego ranijih godina, a nerazvijene procedure, nedovoljna i neadekvatna saradnja između nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) prepoznata je kao značajan problem u obezbeđivanju blagovremene i potpune zaštite dece od seksualnog zlostavljanja. Iskustvo Pokrajinskog ombudsmana ukazuje i na to da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih nedovoljno zastupljena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu s decom u ovoj oblasti, kao i da su lokalne usluge u ovoj oblasti takođe nedovoljno razvijene ili ne postoje.

Na početku skupa, učesnike su pozdravili prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Svoja iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene probleme u trenutnoj situaciji, na pomenutom okruglom stolu, pored  prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, izneli su i dr Nikolina Grbić Pavlović iz Republike Srpske, prof. dr Jasmina Klemenović – redovna profesorka na Odseku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Marija Zotović - redovna profesorka na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Bojana Tankosić – specijalistkinja za prava deteta, Olga Dević - članica Dečjeg informacionog i kulturnog centra – Klub DX, Danijela Korać Mandić – predstavnica Novosadskog humanitarnog centra, Elvira Stefanović – predstavnica Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije i Katarina Jonev – edukatorka za bezbednost dece na internetu.

Učesnici okruglog stola usaglasili su se oko zaključka da je potrebno obezbediti sticanje odgovarajućeg znanja o pravima deteta i njihovoj zaštiti od seksualnog zlostavljanja za sva lica koja su redovno u kontaktu sa decom u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđa, sporta, kulture, medija i svim ostalim područjima koja podrazumevaju rad sa decom. Isto tako, neophodno je obezbediti da deca, tokom predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, dobiju informacije o opasnostima od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i o mogućnostima da se sama zaštite, čemu bi svakako trebalo da prethodi kreiranje programa seksualnog obrazovanja – u skladu s analizom postojećeg stanja i procenom potreba, uz participaciju dece i mladih prilikom donošenja programa, te obaveznog učešća roditelja.

Podizanje nivoa informisanosti i menjanje stavova šire javnosti o pojavi i prepoznavanju seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece i o preventivnim merama koje mogu biti preduzete, prepoznato je kao važan korak u nastojanju da se spreči seksualno zlostavljanje dece.

Učesnici skupa složili su se u pogledu potrebe obezbeđivanja efikasnih postupaka za donošenje programa za pružanje neophodne podrške detetu i onima koji se o detetu staraju, kao i drugih oblika zaštite i sprečavanja, utvrđivanja, prijavljivanja, prosleđivanja, istrage, postupanja i praćenja slučajeva zlostavljanja deteta i, po potrebi, obraćanja sudu.

Posebno je istaknuta važnost adekvatne kontinuirane saradnje i umreženosti nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) i dosledno pridržavanje propisanih protokola za zaštitu dece, s ciljem obezbeđivanja blagovremene i potpune zaštite dece od seksualnog zlostavljanja, imajući u vidu najbolji interes i dobrobit deteta. Svako dete žrtva nasilja zahteva kontinuiranu psihološku pomoć i podršku, posebno imajući u vidu specifičnost okolnosti u kojima se našlo, a sve s ciljem njegovog osnaživanja radi lakšeg prevazilaženja kako aktuelnog, tako i eventualnih problema u budućnosti, a korak ka obezbeđivanju potpunije podrške jeste i razvijanje i jačanje usluga u lokalnoj zajednici.

Imajući u vidu važnu ulogu medija, učesnici skupa složili su se u stavu da je nužno obezbediti sticanje odgovarajućeg znanja medija o pravima deteta i njihovoj zaštiti, te ih na taj način podsticati da pružaju odgovarajuće informacije i u vezi sa svim aspektima seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece. Neophodno je obezbediti odgovorno izveštavanje i sprečavanje retraumatizacije i sekundarne viktimizacije žrtve, a pre svega osigurati doslednu kontrolu medija i poštovanje propisanih profesionalnih standarda, zakonskih odredaba i etičkih normi.

Organizacijom i ovog okruglog stola Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastoji da doprinese ostvarivanju, zaštiti i unapređenju prava i dobrobiti deteta.


Kolegijum u Somboru 2021Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i lokalni ombudsman grada Sombora, kao i ostali lokalni ombudsmani u Vojvodini, moraju u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava potpunije sarađivati, ukazivati na primere dobre prakse i zajednički organizovati stručne skupove na kojima će se raspravljati o najvažnijim aktualnim problemima i preduzimati konkretni koraci u njihovom rešavanju – istaknuto je na proširenom kolegijumu Pokrajinskog ombudsmana koji je, krajem prošle nedelje, održan u Somboru.

Pored pokrajinskog ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića i njegovih zamenika, na kolegijumu je učestvovala i lokalna ombudsmanka grada Sombora Čarna Petričević, koja je učesnike kolegijuma upoznala sa radom lokalnog ombudsmana i podnetim pritužbama u 2020. godini. Na kolegijumu je istaknuto da je rad i pokrajinskog i lokalnog ombudsmana obeležilo vanredno stanje i borba protiv pandemije korona virusa.

Na kolegijumu je lokalnoj ombudsmanki grada Sombora predloženo da na ulazu u Gradsku kuću treba istaći tablu sa nazivom loklanog ombudsmana na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u gradu Somboru, kao i na potrebu izrade veb sajta, za koji je rečeno da bi mogao unaprediti rad lokalnog ombudsmana, a građanima pružiti informacije od značaja za ostvarivanje njihovih prava.


Knjige za starePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uručio je danas korisnicima Gerontološkog centra „Novi Sad“ dva paketa knjiga. Knjige su obezbeđene u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu i predstavljaju mali doprinos Pokrajinskog ombudsmana lakšem prevazilaženju restrikcija koje su korisnicima ustanova socijalne zaštite nametnute u borbi protiv pandemije koronavirusa.

U svom radu, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman naročitu pažnju poklanja ostvarivanju prava starijih sugrađana. U svetu zahvaćenom pandemijom položaj starijih osoba je postao veoma rovit. Izloženi većem riziku od zaražavanja, stariji su i teže od drugih kategorija stanovništva podnosili mere fizičke distance. Psihološke posledice distanciranja se mogu na različite načine relaksirati, a jedan od tih načina je, po savetu stručnjaka, čitanje knjiga.  Pored toga što može da nas zabavi, opusti i smanji stres, čitanje knjiga uvećava fond našeg znanja, jača koncentraciju, podiže samopouzdanje i obogaćuje naš rečnik.

Svojim aktivnostima Pokrajinski zaštitnik građana ombudsman nastoji da podigne svet građana o pravima starijih osoba, a starijim osobama pomogne u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.


Poseta OZ ZrenjaninPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kao član tima Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture,  zajedno sa Zaštitnikom građana, posetio je u petak 05. februara 2020. godine Okružni zatvor u Zrenjaninu, kao i policijske stanice Žitište i Nova Crnja.

Deo tima Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je posetio OZ u Zrenjaninu imao je za cilj da proveri kako je zatvor postupao po preporukama iz 2018. godine kada je Nacionalni preventivni mehanizam obišao zatvor i utvrdio stanje i dostavio preporuke radi poboljšanja uslova lica lišenih slobode. Takođe, obavljeni su i invidualni razgovori sa pritvorenim licima, a u vezi sa stanjem i uslovima u pritvoru OZ Zrenjanin, kao i o samom postupanju policijskih službenika prilikom njihovog lišavanja slobode.

Ostatak tima Nacionalnog preventivnog mehanizma je posetio policijske stanice u Žitištu i u Novoj Crnji, sa ciljem da utvrdi materijalno stanje prostorija za zadržavanje lica, obavi razgovor sa zatečenim licima kao i da proveri sam postupak policijskih službenika prilikom lišavanja slobode i stekne uvid u dokumentaciju pomenutog postupanja.


Şporazum o saradnjiPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Fond „Evropski poslovi“ Autonmne pokrajine Vojvodine zaključili su danas Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i Aleksandar Simurdić, direktor Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine.

Pomenutim Sporazumom strane potpisnice su se obavezale na saradnju u svim oblastima od značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kao i u oblastima istraživačke, projektne i edukativne delatnosti. 

Saradnja Pokrajinskog ombudsmana i Fonda „Evropski poslovi“ zasnivaće se na principima međusobnog poverenja, uvažavanja i doprinosa zaštiti prava građana. Kada za to postoje zajednički interesi, strane potpisnice će zajedničkim istraživačkim radom participirati u projektima od opšteg i regionalnog značaja, učestvovati na konfrencijama, okruglim stolovima i drugim oblicima stručnih skupova koje se odnose na oblast ljudskih prava. Zajednički će organizovati seminare, tribine i promocije publikacija. Pored toga, uspostaviće i saradnju u oblasti izdavačke delatnosti, kao i međusobnu razmenu naučnih i stručnih publikacija.

Potpisivanjem ovog sporazuma proširen je krug saradnika sa kojima Pokrajinski ombudsman sarađuje na promociji, unapređenju i zaštiti ljudskih prava.