Please select your page

Унапређење примене васпитних налога и кривичних санкција према малолетницима

Слика судије, правне ваге и судијског чекићаДана 12. марта 2024. године, покрајинска заштитница грађана - омбудсманка је учествовала на конференцији под називом „Унапређење примене васпитних налога и кривичних санкција према малолетницима“.

На конференцији су учествовали јавни тужиоци, судије и судије за прекршаје који се у свом раду сусрећу са малолетним прекршиоцима кривичних дела и прекршаја, као и о ефикасности изрицања васпитних налога као најчешће казне и других кривичних санкција према малолетницима.

Организатор конференције је Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, у сарадњи са Центром за права детета и УНИЦЕФ Србија.