Please select your page

Патронажне службе и родна равноправност

Патроназне слузбе и родна равноправност - Учесници у салиПокрајински заштитник грађана организовао је данас скуп „Подршка патронажне службе родно-равноправним односима у породици“ а повод је био представљање резултата истраживања које је спроведено крајем 2023. године.

Уважавајући значај и улогу поливалентне патронажне службе у раду са породицом и увиђајући могућности у промовисању родне равноправности у породици од стране патронажних сестара-техничара, те превенцији сваког облика насиља, злостављања и занемаривања у породици, Покрајински омбудсман је реализовао истраживање са циљем да испита актуелне праксе и идентификује евентуалне проблеме и потешкоће раду ових служби. Резултате истраживања представила је Светлана Нешић Бајго, саветница у Покрајинском омбудсману, а на скупу су говориле и Јелена Ковачев, мастер специјалиста струковна медицинска сестра са Института за јавно здравље Војводине као и Оливера Вучковић Попов, мастер струковна – патронажна сестра у Дому здравља Кикинда и чланица Удружења патронажних сестара.

Скупу су присуствовали представници/це домова здравља и у оквиру њих патронажних служби, Института за јавно здравље Војводине и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Патроназне слузбе и родна равноправност - Учесници у сали