Please select your page

Вести

Посета покрајинског омбудсмана Дому за одрасле у Новом БецејуПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је данас Дом за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју.

Представници Покрајинског омбудсмана Анико Ширкова, заменица омбудсмана, Јагода Вјештица, виша саветница и Стефан Тодоровић, сарадник, разговарали су са директорицом установе др Љиљаном Богнић и њеним сарадницима. Након тога, представници Покрајинског омбудсмана обишли су објекте у којима тренутно борави преко 450 корисника.

Овом посетом Покрајински заштитник грађана наставља серију посета установама социјалне заштите на територији АП Војводине.


Омбудсман у  посети дому за децу и омладину у  Белој ЦрквиЗаменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић у петак, 29.03.2019. године, са сарадницама је посетио дом за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви. Посета овом дому једна је од редовних активности у области заштите права детета током које институција Покрајинског заштитника грађана стиче непосредан увид у положај деце и омладине смештене у установама социјалне заштите.

Заменик Милан Дакић је и овом приликом са децом и младима, запосленима у дому и директорком Маријом Маслаћ Живановић разговарао о условима и околностима живота и рада у овом дому у којем бораве деца и млади узрасне групе од 11-22 године. Покрајински заштитник грађана информисан је током разговора о нивоу задовољења узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке корисницима. Посебна пажња посвећена је разматрању многобројних проблема са којима се свакодневно суочавају, а чији узроци једним делом леже у недостатку материјалних средстава, те мањку броја запослених, пре свега стручних радника, због чега је отежано свакодневно функционисање дома. Директорка Дома истакла је проблеме који их окупирају током последњих година, укључујући мешовиту структуру корисника, проузроковану све већим бројем деце који захтевају психијатријски третман или константан надзор и негу стручних радника, као и здравствених радника, а услед извесних вишеструких поремећаја у развоју или функционисању.

Оно што Дом ''Вера Радивојевић'' у Белој Цркви издваја од осталих установа са децу и омладину на територији АП Војводине је примена својеврсног бодовног система, који има за циљ мотивацију деце и младих за развој и унапређење њихових личних вештина и вредности, а остварење утврђених циљева доноси им и конкретне привилегије.

Истовремено, важно је напоменути и чињеницу да је немали број корисника Дома веома мотивисан за учење и високо образовање, као и да су појединци корисници различитих стипендија.

Покрајински заштитник грађана ће након обиласка свих установа за смештај деце и младих на територији Покрајине, сходно објективно сагледаној ситуацији, сачинити извештај и дати препоруке за унапређење стања у овој области руководећи се, пре свега, најбољим интересом детета.


Вест са конференције у СарајевуПредставница Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Наташа Станишић учествовала је раду међународне конференције под називом  Десет година борбе против дискриминације у Босни и Херцеговини, коју је у Сарајеву организовала Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини. 
 
Учесници конференције из Северне Македоније, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине покушали су да одговоре на питања да ли су десет година након усвајања Закона о забрани дискриминације, ојачани механизми за борбу против против дискриминације и да ли осигуравају функционалан оквир за остваривање једнаких права и могућности свим лицима у Босни и Херцеговини. 
 
Начелница Одељења за поступање по притужбама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана на конференцији је говорила у оквиру панела „Улога механизама за заштиту људских права у заштити од дискриминације: Који су ефекти препорука?“
 
Конференција је организована са циљем да се подстакне сарадња и координација свих релевантних актера у борби против дискриминације, да се унапреди разумевање судија и правних стручњака о овој теми, као и да се осигура простор за размену искуства и унапреди знање о упоредивим најбољим праксама у борби против дискриминације.
 
 
 
 

Састанак омбудсмана поводом истраживања о пружању услуга сигурне кућеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је у Новом Саду организовао састанак с представницима и представницама центара за социјални рад, сигурних кућа за жене и децу жртве насиља и јединица локалне самоуправе са територија на којима је обезбеђен овај вид услуга. Реч је о институцијама и органима са територије Новог Сада, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Панчева. Састанку, осим представнице Градске управе Сомбор, нису се одазвали представници других јединица локалне самоуправе.

Повод за састанак било је заједничко разматрање закључака и препорука истраживања које је Покрајински заштиник грађана – омбудсман реализовао током 2018. године о положају и остваривању заштите права жена и деце жртава насиља у породици корисница и корисника услуге смештаја и боравка и сигурној кући. Састанак је допринео јаснијем сагледавању кључних проблема у обезбеђивању услуга сигурне куће, као што су: непостојање нормативног оквира о вођењу евиденције за сигурне куће, проблеми лиценцирања услуга сигурних кућа због тога што један део њих не испуњава стандарде у погледу адекватног простора, броја и структуре запослених, законске препреке у погледу могућности запошљавања стручних радника и сарадника, те ангажовања радника обезбеђења. Уз то, на састанку су предочена различита становишта и искуства у погледу могућности унапређења заштите корисница и корисника ових услуга.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман допуниће закључке истраживања запажањима са данашњег састанка, након чега ће формулисати коначне препоруке и упутити их надлежним органима и институцијама.


Састанак омбудсмана са делегацијом експерата Саветодавног комитета Савета ЕвропеПроф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Јанош Орос, заменик омбудсмана за права националних мањина су 20. марта 2019. године примили делегацију експерата Саветодавног комитета Савета Европе за заштиту националних мањина и представника Секретаријата за примену Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина је први свеобухватни регионални међународни уговор и први правно обавезујући међународни инструмент који је у целини посвећен заштити националних мањина. Савезна Република Југославија је конвенцију ратификовала 1998. године, а на позив Комитета министара Савета Европе је конвенцији приступила 2001. године.

Долазак делегације Саветодавног комитета Републици Србији је организован у оквиру редовног периодичног мониторинга примене конвенције, а главне теме разговора су се односиле на промене које су се десиле у периоду од претходне посете 2013. године до данас.

Овом приликом су саговорници упознати са недавним изменама и допунама три кључна закона који регулишу положај националних мањина (о заштити права, о националним саветима и о службеној употреби језика и писама), а било је речи и о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана предузетим у циљу унапређења остваривања права припадника националних мањина у области информисања и образовања на матерњем језику, неговању културе, очувању националног идентитета, службене употребе језика и пропорционалне заступљености у органима јавне власти. Посебна пажња је посвећена раду Покрајинског омбудсмана усмереном на сузбијање свих облика дискриминације према припадницима националних мањина.

Саветодавни комитет ће податке и информације добијене од представника владиних и локалних институција, националних мањина, независних институција и цивилног друштва искористити за израду извештаја о стању остваривања мањинских права загарантованих Оквирном конвенцијом.