Please select your page

Вести

Семинар: Мрежа Покрајински заштитник грађана - омбудсман, уз подршку Мисије OSCE у Србији, организовао је 16. и 17. маја семинар за чланице и чланове Координационог тима мреже "Живот без насиља” у дворцу "Каштел” у Ечки.

Семинару су присуствовали представнице и представници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског секретаријата за финансије, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Завода за равноправност полова, Покрајинског завода за социјалну заштиту и два посланика у Скупштини АП Војводине.

Како би се унапредила сарадња институција које делују унутар Мреже, односно мултисекторски приступ проблему насиља у породици, приступило се изради стратешког плана. У циљу повезаног, ефикасног и усклађеног поступања, овом приликом сачињен је и план активности покрајинских институција које учествују у раду Мреже за наредни период.

Ово је уједно био и први састанак Координационог тима мреже "Живот без насиља” у 2019. години.

Семинар: Мрежа Семинар: Мрежа


Посета наставнице из САД Покрајинском омбудсмануЗаједничком фотографијом са запосленима завршена је вишедневна посета Менди Менинг, наставнице из Сједињених Америчких Држава, специјализоване за рад са ученицима мигрантима и избеглицама, институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.  

Током свог боравка, наставница Менинг посетила је прихватне центре за мигранте и основне и средње школе у Шиду и Сомбору које похађају ученици мигранти.  У Великој сали Скупштине Града Сомбора, Менди Менинг одржала је предавање пред више од 60 учесника и учесница, међу којима су били и ученици и ученице средњих школа, студенти и студенткиње Педагошког факултета у Сомбору, просветни радници и раднице из образовно-васпитних установа, представници и представнице школских управа, Комесеријата за избеглице и миграције и других организација и институција.

У оквиру предавања, наставница Менинг говорила је и о свом искуству и методима рада које је развила у раду с ученицима мигрантима, а у којима је нагласак на стварању климе добродошлице, поштовању културе из које ученици долазе, уважавања идентитета и личног искуства сваког детета и њихово укључивање у нову средину и заједницу. Наставница Менинг истакла је да сматра да је најважнији задатак сваког учитеља и наставника у томе да изграђује и негује однос  поверења и повезаност са ученицима, сарадњу с родитељима и породицом, као и да омогући подршку ученицима у развоју животних вештина,  уместо фокусирања на једносмерно  подучавање и преношење информација и знања.

Изражавајући задовољство због боравка Менди Менинг, предусретљивости запослених у прихватним центрима и образовним институцијама, као и корисних и конструктивних разговора са запосленима у поменутим установама и институцијама, Покрајински омбудсман је желео да да свој скромни допринос унапређењу права детета на образовање, али и да ојача компетенције свих професионалаца који су укључени у рад са мигрантском популацијом.

Изражавајући жељу да наставе сарадњу, заменик покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић, гошћи из Америке је поклонио монографију о културном наслеђу Војводине.

 Посета наставнице из САДПосета наставнице из САД

 Посета наставнице из САДПосета наставнице из САД


Медјународни дан породицеМеђународни дан породице ове године посвећен је породици, породичним политикама и главним циљевима дефинисаним у оквиру Циља одрживог развоја 13 – Акције за климу. У том контексту, пажња је усмерена на побољшање образовања, подизање свести и људских и институционалних капацитета за ублажавање климатских промена, прилагођавање, смањење утицаја и рано упозоравање, те на интеграцију мера климатских промена у националне политике, стратегије и планирање.

Тема је двоструко значајна, јер указује на утицај различитих процеса на породицу, како климатских, тако и социјалних, економских, културних, демографских, истичући, истовремено, важност породице у формирању, подизању и ширењу свести о значају климатских промена.

Сведоци смо тога да климатске промене погађају сваку земљу на сваком континенту и да се ове промене значајно одражавају на националне економије и утичу на животе људи, заједнице и планете. Према подацима објављеним у публикацији Србија и Агенда 2030, климатске промене манифестују се превасходно у промени тренда просечне годишње температуре и количине падавина. „Процене за наше подручје до краја века указују на повећање годишње температуре ваздуха и до 4оC (глобална циљана вредност је максимално 2оC). Такође се очекује смањење летњих падавина и до 20%. Импликације по пољопривредне културе су више него очигледне. Укупне материјалне штете изазване екстремним климатским и временским условима у Србији, од 2000. до данас, прелазе 5 милијарди евра, а више од 70% губитака су повезани са сушом и високим температурама.“ У истоименој публикацији наведен је и податак да је током 2015. године 58,5% становништва Републике Србије имало чист или незнатно загађен ваздух, а да 36,2% становништва је имало квалитет ваздуха који захтева побољшање.

Несумњиво да овакво стање значајно утиче на здравље и социо-економски положај становништва, а да су најсиромашнији и највише угрожени. Истовремено, наука данас пружа доказе да су брига и образовање у раном детињству основа за одрживи развој, због чега се инсистира на улагање у осмишљавање, имплементацију и праћење политика усмерених према породици и раном развоју.

Породица је, упркос значајним трансформацијама кроз које пролази у различитим друштвима, и даље основна јединица друштва у оквиру које учимо о себи и свету око себе и развијамо вештине и компетенције које су нам неопходне за активно и одговорно учешће у заједници и друштвеном животу. На стицање ових компетенција, посебно код деце, утичу бројни чиниоци, укључујући: здравље, исхрану, безбедност, сигурност, одговарајуће старање и негу. Социјални, економски, политички, климатски и културни контекст у великој мери обликује прилике за учење, образовање и пун развој потенцијала деце и породице данас, а тиме и стање и друштвене прилике у будућности. Одржив развој и одговорне политике, стога, нису могуће без укључивања породице у своје агенде, а улагање у програме раног развоја дугорочно омогућује вишеструку добробит за појединца и друштво у целини.

Генерална скупштина Уједињених нација 1993. године прогласила је 15. мај Међународним даном породица. Обележавање овог дана је прилика је да се широм света кроз различите активности и догађаје промовише свест о питањима која се односе на породице и да се повећа знање о социјалним, економским и демографским процесима који утичу на њих.


15. мај - Међународни дан борбе против хомофобије

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа да се борба против хомофобије не обележава случајно 17. маја, јер је тог дана, пре 28. година, Светска здравствена организација уклонила хомосексуалност из Међународне класификације болести.

Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије је установљен како би се креатори политика, доносиоци одлука, грађанска удружења, јавност  и медији активно укључили у заштиту ЛГБТ + особа од отвореног и прикривеног манифестовања хомофобије.

Да би та борба била ефикасна она, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, мора почивати на  доследном санкционисању сваког дела почињеног из мржње на основу сексуалне оријентације, на медијском разобличавању свих форми хомофобије, те континуираној едукацији друштвених актера укључених у сузбијање хомофобије и трансфобије.

Исказујући своју посвећеност заштити људских права и слобода, Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа да су сви грађани, без обзира на своју сексуалну оријентацију, једнаки у својим правима и да смо свакоме од њих дужни да обезбедимо једнако поштовање, достојанство и заштиту.


Практична настава студената у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсмануОд данас, па у наредних пет радних дана, за студенте Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудмсмана одвијаће се практична настава.

Студенте је примио професор др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, који их је упознао са улогом у значајем институције заштитника грађана у заштити људских права.

Током пет радних дана запослени у омбудсману упознаће студенте са оснивачким актом институције - Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, са организацијом институције, њеним надлежностима, конкретним поступањем по притужбама, истраживањима, сарадњом са невладиним организацијама и институцијама која се баве заштитом људских права, као и са односом институције и медија.

Током извођења практичне наставе ментор студентима ће бити Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.