Please select your page

Вести

Фестивал права детета - Деци поклоњени пакети књига и сликовницаБоравак у болници за дете може бити трауматично искуство, јер деца уз то што су болесна, одвојена су често и од својих породица, вршњака и познатог окружења. Због тога је важно и у болничким условима обезбедити деци окружење и садржаје који одговарају њиховим потребама и одражавају природну средину за дете. Сваком детету, у складу с његовим узрастом и стањем у којем се налази, важно је омогућити игру, рекреацију, учење.

Данас знамо да читање са дететом доприноси развијању пажње и речника, а самим тим и развијању вештина комуникације, разумевању социјалних ситуација, понашања других, разумевању узрочно-последичних веза и међуљудских односа. Читање доприноси и препознавању и регулацији емоција, развоју емпатије, а тиме и бољем сналажењу детета у стресним ситуацијама, каква је и ситуација боравка у болници.

Са жељом да деца на болничком лечењу у целости уживају своја права и да им време проведено у болници протекне са што мање стреса, а више позитивних стимулативних искустава, Градска библиотека у Новом Саду поклонила је пакете сликовница и књига за децу различитог узраста Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.

Догађај је уприличен у оквиру Фестивала права детета који организује Покрајински заштитник грађана – омбудсман, а овим поводом одржан је састанак у просторијама Института ком су присутвовали: заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Милан Дакић, в.д. директора Института доц. др Јелена Антић, руководитељка Дечјег одељења Библиотеке Катарина Новаковић, главна медицинска сестра Инсититута Бориславка Драгишић, главна мед. сестра Клинике за педијатрију Биљана Угрица Миловановић и главна мед. сестра Клинике за дечју хирургију Снијежана Тркуља.

Дечјем одељењу Градске библиотеке у Новом Саду директорка Инсититута уручила је захвалницу за показану хуманост и помоћ у лечењу болесне деце.

Фестивал права детета - Деци поклоњени пакети књига и сликовницаФестивал права детета - Деци поклоњени пакети књига и сликовницаФестивал права детета - Деци поклоњени пакети књига и сликовница


Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године„Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће и идуће године, као што је то чинио и претходне три године, организовати међународну конференцију. Користим прилику да најавим да ће тема  наше будуће конференције бити право на достојанство“.

У свом завршном обраћању учесницима конференције „Заштита права детета – 30 година од усвајања Конвенције о правима детета“ проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, указао је на чињеницу да сви кључни документи о људским правима помињу достојанство. „Нема достојанственог  живота, ако се појединцима ускраћују и крше њихова права. Као институција која се бави људским правима и инсистира на њиховом поштовању и ефикасној заштити сматрамо сасвим природним и логичним да у фокус нашег интересовања ставимо и тему људског достојанства“.

Закључујући дводневни међународни стручно-научни скуп професор Павловић је изразио задовољство радом овогодишње конференције,  великим одзивом учесника, као и испољеној деликатности у обради осетљиве теме дечијих права.

„Наш дводневни рад је показао да се дечија права никако не могу сматрати академском темом. У питању је тема која надилази теоријски интерес и задире у свакодневно функционисање, како институција, тако и великог броја људи који раде са децом и за децу. Отворили смо бројна питања и некима од њих посветили више пажње, него другима. Чињеница да се на овој конференцији нисмо више бавили правима нерођене деце, дечијим браковима или, на пример, адолесцентским насиљем не значи“, нагласио је покрајински омбудсман, „да те теме сматрамо неважним.  Дечија права су динамична и комплексна област и, једноставно, није било могуће елаборирати све аспекте дечијих права. Оно што је важно и око чега се сви слажемо јесте да морамо инсистирати на неколико ствари: прво, на холистичком, интерсекторском и мултисекторском приступу дечијим правима; друго, на јединственом и кохерентном правном систему у чијој је основи најбољи интерес детета; треће, на јачању капацитета институција социјалне заштите; четврто, на кадровском екипирању институција које се баве правима деце. Додаћу реченом и то да се у наредном периоду морамо више бавити и здравственим аспектом дечијих права“.

Захваљујући се учесницима скупа на труду и времену које су одвојили да би у њему учествовали, медијима на пажњи који су конференцији посветили, а Министарству просвете, науке и технолошког развоја на разумевању и подршци,  професор Павловић је нагласио да корак који су пре тридесет година учиниле Уједнињене нације усвајањем Конвенције о правима детета мора бити настављен, ако желимо бољи и хуманији свет за нашу децу и све нас.

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 Фотографије су преузете са web портала Magyar Szó


Посета заштиника грађана АП Војводине општини АдаПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је 28. октобра 2019. године општину Аду.

Заменице Анико Ширкова и Снежана Кнежевић, заменик Јанош Орос и сарадница Александра Богојевић обавиле су разговар су са Драгин Зораном, замеником председника општине као и са Бучу Атилом, председником скупштине општине о актуелним темама које се односе на функционисање општинске управе.

У циљу стицања увида у људска права грађана општине Ада, представници институције Покрајинског заштитника грађана су организовали пријем истих. Притужбе грађана односиле су се махом на питање водоснабдевања бактериолошки неисправном водом, начином плаћања воде, али и на нерешене имовинско – правне односе. Грађанима су дати правни савети и на тај начин пружена помоћ у складу са овлашћењима прописаним Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинскком заштитнику грађана – омбудсману.


Свечано отварање конференције 2019У уторак, 29. октобра 2019. године је у Новом Саду почео са радом међународни дводневни научно-стручни скуп посвећен значајном јубилеју – тридесетогодишњици од усвајања Конвенције о правима детета. Скуп су организовали Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

Организован под називом  „Заштита права детета - 30 година од усвајања Конвенције о правима детата“,  скуп је по речима проф. др Зорана Павловића, покрајинског омбудсмана, још једна прилика да се подсетимо „да је Конвенција утемељила обавезе држава потписница да на активан начин упознају, како одрасле, тако и децу, са принципима и одредбама којима је конкретизована Општа декларација о правима човека, а по којима детињству припада посебна брига и помоћ“.

Павловић је нагласио да права деце нису октроисана и дарована, него су, као и сва људска права, урођена и да без њих здрав и продуктиван живот појединца није могућ. Имајући у виду комплексну и плуралну културолошку природу нашег друштва, покрајински омбудсман је истакао да велика одговорност за одрастање и образовање деце припада и онима који креирају те контексте. Поред тога, проф. Павловић подвукао је и значај личног примера, јер је он од конститутивног значаја за одрастање деце у здраве, самосвесне, самосталне и одговорне грађане.

Поздрављајући учеснике конференције, Покрајински омбудсман је позвао учеснике скупа, као и представнике надлежних институција, да одговорно преузму све обавезе које произилазе из Конвенције и предузму све мере како би се дечија права унапредила и како би већ данас постали учесници у креирању једног бољег света – света у коме ће деца бити призната и као субјекти права, и као бића која су нам једнака у достојанству и правима.  

Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања,  у свом је излагању подсетила присутне да је Конвенција први документ који признаје дете као субјект права и позвала их да обрате пажњу на достојанство детета и креирају  правни оквир који ће деци омогућити достојанствен живот. Она је истакла да је кључна претпоставка за такав живот да  живимо заједно са децом, а не поред њих, да их пажљиво слушамо и учимо једни од других“.

Пажња коју посвећујемо деци, то је наша инвестиција у будућност, нагласио је Михал Нјилаш, потпредседник покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне мањине. У свом излагању Нјилаш је упозорио да само од нас зависи да ли ће Конвенција о правима детета бити мртво слово на папиру или ће бити жив и функционалан документ. Он је рекао и да се секретаријат на чијем је челу труди да унапреди положај деце у Војводини и створи бољи свет, изражавајући при томе своје дубоко уверење да у том настојању запослени у секретаријату нису усамљени.

У уводном делу, учесницима конференције су се обратили још и Сузана Пауновић, директорица Канцеларије за људска и мањинска права, Ненад Вујић, директор Правосудне академије, Северине Леонарди, заменица директорице УНИЦЕФ-а у Србији,  Фабиан Адриан, декан Универзитета у Печују, Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, као и академик проф. др Тибор Варади.

У свом излагању Мелот је подсетио да Мисија ОЕБС-а помаже успостављање независних и одговорних институција у Србији и да је природно што је своју помоћ понудила и приликом оснивања институције покрајинског омбудсмана. Наше партнерство са покрајинским заштитником грађана обухвата, нагласио је Мелот, заштиту права деце, националних мањина и родну равноправност, недискриминацију и заштиту животне средине. Када је о правима деце реч, заменик шефа Мисије ОЕБС-а је навео да су наша друштва дужна да осигурају најбољи интерес деце без пратње, медијску и дигиталну писменост, безбедност деце на интернету, као и борбу против трговине децом.

Комплекс проблема које у свом излагању нотирао заменик шефа Мисије ОЕБС-а употпунио је Ненад Вујић напоменом да би посебну пажњу требало посветити и деци мигрантима, као и одрастању девојчица, како не би била изложена насиљу и сексуалној експлоатацији.

Амбициозно замишљена, овогодишња конференција ће настојати да у елаборацији права детета захвати и покрије широк распон тема – од концепта дечије правде, преко права деце на невиност,  партиципацију и заштиту од порнографије, до концепта одговорног родитељства и права нерођене деце.

Као и прошле године, конференција је и ове године окупила велики број учесника, њих преко педесет, из Америке, Енглеске, Норвешке, Холандије, Италије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Мађарске, Русије, Кине и других земаља. Конференција је окупила људе различитог дисцилинарног усмерења и богатог професионалног искуства, како би комплес дечијих права био на што потпунији начин елабориран. Уосталом, зборник који је пред почетак конференције публиковао покрајински омбудсман на леп начин илуструје намере организатора скупа. Припадници грађанске, академске и стручне јавности наћи ће, уверени су у Покрајинском омбудсману, подстицајне прилоге за свој даљи истраживачки рад у динамичној области дечијих права.

У току конференције одржаће се и два округла стола на којима ће се дебатовати о заштити права деце, али из различитих перспектива; на првом ће се дечија права тематизирати из угла независних иснтитуција и установа социјалне заштите, док ће се на другом округлом столу говорити о улози правосудних органа у заштити права деце.  

Свој дводневни рад конференција у Новом Саду ће окончати потписивањем регионалног споразума  о сарадњи између Покрајинског заштиника грађана – омбудсмана и Омбудсмана за дјецу Републике Српске. Споразум предвиђа сарадњу у областима истраживачког рада, организације заједничких саветовања и кампања, издавању заједничких саопштења о кршењу права детета, међусобне студијске посете изабраних, постављених и запослених лица ради консултације, размене знања и искустава, као и поступање једне споразумне стране по замолници за правну помоћ друге споразумне стране.

Конференција „Заштита права детета – 30 година од усвајања Конвенције о правима детета“ одржава се у Ректорату Универзитета у Новом Саду, а њену организацију је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Конференција је почела наступом хора новосадске гимназије „Светозар Марковић“.

Фестивал права дететаЗа месец дана, 20. новембра, навршиће се 30 година од усвајања Конвенције о правима детета. Конвенција представља први међународни документ о заштити и унапређењу права деце који има обавезујући карактер. Реч је о једном од највидљивијих, универзално прихваћених споразума о људским правима у којем су деца по први пут препозната као носиоци својих права. Поред тога што представља уговор са највише ратификација, Конвенција је важна и зато што се њоме детету признају и грађанска права, попут права на окупљање, слободно изражавање мишљења или права на учествовање у доношењу одлука које га се непосредно тичу.

У намери да на најприкладнији начин обележи тридесетогодишњицу усвајања Конвенције о правима детета и са жељом да ангажује ширу друштвену заједницу и подсети друштво на одговорност коју има према деци, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, у сарадњи са Новосадском мрежом за децу и локалним омбудсманима са територије Војводине организује Фестивал права детета.

Организовањем Фестивала о правима детета Покрајински заштитник грађана – омбудсман жели, најпре, да самој деци пружи прилику да говоре и информишу се о својим правима и друштву у коме живе, али и да скрене пажњу јавности на важност права детета и значај узајамне сарадње и умрежености државних институција, организација цивилног друштва и целокупне заједнице у заштити, остваривању и унапређивању права детета. Осим у Новом Саду, фестивалске активности, у виду радионица, изложби, дискусија, округлих столова, представа, часова грађанског васпитања, презентација истраживања, филмских пројекција, трибина и конференција, одвијаће се и у Сремским Карловцима, Сомбору, Кикинди, Српском Итебеју и Шиду. Теме обухваћене Фестивалом биће, између осталог, обезбеђивање и унапређивање квалитетне подршке раном развоју, образовању, здравственој заштити, партиципацији деце, инклузији, заштити детета од насиља, забрана телесног кажњавања, рад са децом из осетљивих друштвених група, вакцинација, заштита животне средине.

Као посебан догађај који се ове године одржава у оквиру Фестивала, 29. и 30. октобра у Ректорату Универзитета у Новом Саду, издвајамо Међународну научно-стручну конференцију „Заштита права детета – 30 година од усвајања конвенције о правима детета”.

Фестивал права детета званично почиње 25. октобра тематским састанком Новосадске мреже за децу чија гошћа ће бити професорка др. Нирвана Пиштољевић са Колумбија универзитета у Сједињеним Америчким Државама и сарадница УНИЦЕФ-а, а тема састанка биће „Право детета на доступност квалитетне подршке развоју - значај грађења система скрининга и ране интервенције“.

Агенда тематског састанка 25. октобра. 2019. године.

Позивамо медије да извештавају о овом догађају, као и о другим активностима Фестивала.

Програм Фестивала*

Напомена: Програм Фестивала подложан је изменама, а о евентуалним променама, медији и јавност биће благовремено обавештени.

Преузмите документа:
Download this file (Агенда-фестивал-права-детета.доцx)Агенда85 kB
Download this file (Програм-Фестивала.pdf)Програм213 kB