Please select your page

Вести

Милан Дакић - Институција омбудсмана и писање притужбиУ оквиру пројекта „Промоција и мониторинг рада институције Омбудсмана у Србији“, који спроводи Иницијатива младих за људска права уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава, заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Милан Дакић одржао је предавање на тренингу „Институција омбудсмана и писање питужби“ одржаним 14. марта 2019. године у Медија центру Војводине у Новом Саду. Полазници тренинга имали су прилику да се кроз примере свакодневног рада ближе упознају са положајем, надлежностима и праксом Покрајинског заштитника грађана, начинима на који омбудсман поступа по појединачним притужбама грађана, као и другим овлашћењима које предузима ради старања о заштити и унапређењу људских и мањинских права.

Тако су нарочито истицани примери координаторске улоге омбудсмана у стварању услова интерсекторског приступа и мултидисциплинарног метода у области остваривања, заштите и унапређења људских права, као и видљиви резултати ових активности који потврђују целисходности оваквог начина рада. Ефекти континуираног надгледања и праћења примене међународних правних стандарда, истраживања стања у појединим областима остваривања права грађана, кампања образовања о људским правима, те сарадње са релевантним установама и институцијама, академском заједницом и организацијама цивилног друштва, заинтересовала је поједине полазнике да се у у блиској будућности ближе упознају са радом омбудсмана и начинима укључивања у активности које за циљ имају унапређење стања људских права код нас.

На тренингу, полазници су такође имали прилике да чују предавања о механизмима заштите људских права и улози независних контролних институција у политичком систему Србије, која су приредили Катарина Тоскић из Комитета правника за људска права и Бобан Стојановић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, а заштитница грађана Града Новог Сада Марина Попов Иветић одржала је практичну радионицу писања притужби омбудсману.


Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић предао је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Извештај о раду за 2018. годину.

Након предаје редовног годишњег извештаја, проф. Павловић и председник Скупштине Пастор разговарали су о планираним активностима Покрајинског омбудсмана у 2019. години.

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, Покрајински омбудсман подноси редован годишњи извештај о раду, у коме се наводе подаци о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, даје се општа оцена органа рада управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.

Такође, извештај садржи податке о броју и структури притужби, као и посебне делове за области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.

Извештај Покрајинског омбудсмана можете погледати овде.

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину


Саопштење: Најболји интерес детета не сме бити угрожен правом јавности на информисањеПокрајински заштитник грађана – омбудсман, поводом учесталих медијских написа о деци и онима у којима се појављују деца, апелује на све представнике и представнице органа јавне власти, установа и других институција и медија да, приликом извештавања и информисања јавности о својим активностима, у пуној мери поштују права детета гарантована Конвенцијом Уједињених нација о правима детета и законом.

Право детета на приватност као и поштовање личног достојанства, психичког и физичког интегритета детета не смеју бити угрожени несавесним и сензационалистичким извештавањем медија, неодговорним поступањем институција и постављањем интереса појединаца и група изнад принципа најбољег интереса детета.

Недопустиво је да представници јавних институција и медији не воде рачуна о садржини информација које презентују јавности, јер тако често, посредним или непосредним разоткривањем идентитета детета и породице, навођењем детаља случаја, непримереним описима деце, произвољним интерпретацијама и етикетирањем учесника одређених догађаја, грубо крше зајемчена права детета.

Разоткривањем идентитета детета и излагањем осетљивих приватних, личних података о детету и његовој породици у јавности, дете и породица излажу се ризицима од нежељених коментара и субјективних процена и интерпретација јавности, а сам приказ детета у јавном медијском садржају може додатно утицати и појачати трауматично искуство детета и произвести вишеструку штету по његов развој, доживљај његове личне вредности и слике о себи, угрозити му здравље, а неретко и његову безбедност и сигурност.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман не одобрава, али разуме поступке родитеља који, разочарани или незадовољни одговором инсититуција, понекад, у најбољој намери и жељи да заштите дете, јавности изложе осетљиве податке и информације које дубоко задиру у приватност детета и своје породице. Управо је дужност и обавеза представника јавних институција, као и самих медија, да штите права детета, те да у таквим случајевима, поуче родитеље и јавност о начину извештавања руковођеним најбољим интересом детета и да одговорно презентују добијене информације.

Подсећамо на то да је Покрајински заштитник грађана и ранијих година изражавао забринутост због непримереног и неетичног извештавања у медијима о деци, те да је пре годину дана, овим поводом, одржао Стручни скуп „Деца и медији“. Овај скуп окупио је представнике и представнице свих релевантних државних институција, организација цивилног друштва и медија, с циљем унапређења положаја и права детета и заштите деце у медијском и јавном простору. Истовремено, Покрајински омбудсман реализовао је истраживање у вези са поступањем правосудних органа и органа старатељства у случајевима извештавања о деци. Резултати истраживања показали су да већина органа нема интерне протоколе, правилнике, процедуре или кодексе којима је регулисан начин извештавања медија и јавности о деци и питањима у вези са децом, као и да већи број запослених није прошао обуку о правима детета, а да медији неретко износе и нетачне податке о случајевима и информације у вези са идентитетом детета.

Наведеним истраживањем обухваћене су и медијске куће у АП Војводини, а од двадесет војвођанских електронских и писаних медија обухваћених узорком истраживања, у само шест постоје специјализовани новинари за извештавање о деци и у вези са децом, док већина запослених у медијима није прошла ниједну обуку о правима детета.

Подсећамо напослетку и на то да је медијско извештавање о случајевима кршења људских права од великог значаја и за само поступање Покрајинског заштитника грађана, будући да овај орган, управо на основу сазнања из медијских извора, покреће поступке по сопственој иницијативи када оцени да постоји или је постојала повреда права грађана од стране органа управе. Стога, позивамо још једанпут медије да не саучествују у кршењу људских права и права детета, већ да буду снажан савезник Покрајинског заштитника грађана и да одговорним, критичким, етичким и емпатичним односом према извештавању о деци доприносе остваривању пуне заштите права детета.


Омбудсман Бачкој ТополиЗаменици и саветница Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана били су данас у Бачкој Тополи где су, заједно са Заштитником грађана Општине Бачка Топола Миладином Нешићем, посетили Основну школу ''Чаки Лајош'' и Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. Повод ове посете био је случај вршњачког насиља о којем је Покрајински заштитник грађана недавно сазнао путем писаних и електронских медија, а на основу чега је покренуо поступак по сопственој иницијативи.

Током разговора са просветном инспекторком Општине Бачка Топола, директорком и педагошкињом Школе, као и са директорком органа старатељства, Омбудсман је стекао јаснији увид у околности конкретног случаја. Констатовано је да сложеност ситуације изискује успостављање и јачање интерсекторске сарадње свих релевантних актера, пре свега истовремено укључивање и континуирано ангажовање институција образовног система и система социјалне заштите, у чијем средишту је најбољи интерес детета, те потреба за заштитом дететовог достојанства и приватности.

Покрајински заштитник грађана ће након спроведене истраге и прикупљених информација предузети даље мере сходно својим овлашћењима.

Поводом овог случаја, Омбудсман издаје следеће саопштење.

Омбудсман у Бачкој Тополи


Снежана Кнежевић, заменица покрајинског омбудсмана на отварању излозбе

Заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић обратила се вечерас у галерији Културног центра општине Темерин на отварању изложбе под називом „Женске перспективе данас“.

Обраћајући се присутнима, заменица Кнежевић је истакла да медији могу бити веома важан савезник жена у отварању перспектива у борби за једнакост, слободу и правду.

„Медији могу представљати жену као мајку и домаћицу, а могу је приказивати и као одважну особу која надилази традиционалистичке обрасце, партиципира у јавној сфери и учествује у доношењу важних одлука. Како ће жене бити представљене у медијима то зависи од преовлађујућег типа културе.“

Подсећајући на чињеницу да медији нису само огледало стварности, него и инстанца њене производње, заменица Покрајинског омбудсмана је истакла да озбиљном штампом доминирају мушкарци, а ревијалном жене, да су фотографије мушкараца у медијима у функционалној вези са текстом, што са фотографијама жена често није случај и да се жене, чак и када се у медијима представљају као експерти, експертизом везане за приватну сферу и бригу о породици.

У свом обраћању, заменица Кнежевић се осврнула и на Осми март, Међународни дан жена, истичући да у овај датум треба уносити политичке садржаје, како би се сачувао његов изворни еманципацијски потенцијал.

„Дух непристајања на патријархатом унапред задане улоге мора“, поручила је заменица за равноправност полова, „снажно прожимати Осми март, ако желимо достојанствен живот у слободи, правди и демократији.“

Након отварања изложбе, чије су ауторке Доротеа Димитријевић и Корана Браун, у галеријском простору културног центра уприличен је „Концерт о љубави“ у извођењу Марије Цвијић, Бранислава Цвијића и Марине Микић.