Please select your page

Велико срце деце Србије отворено за сва дечја права

Дечји цртеж - Ту сам за тебеДечја недеља ове године обележава се под слоганом ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ. У складу с темом, велико дечје срце остаће такво и расти још више ако ми одрасли својим примером покажемо, те помогнемо да деца од најранијег узраста у њих усаде основне људске и цивилизацијске врлине и вредности, чији заједнички именитељ је љубав, а срце најпознатији симбол.

Покрајински заштитник грађана подсећа и овом приликом да су права детета, као и сва људска права, неотуђива су, недељива, припадају сваком детету на свету и ниједно право није важније од другог. Да бисмо обезбедили добробит и квалитетну подршку целовитом развоју детета, неопходно је да му обезбедимо заштиту и остваривање свих права, без изузетка, гарантованих Конвенцијом УН о правима детета. Приступ права детета уважава целокупно биће детета, поштује његово лично достојанство, укључује га у процес који је једнако важан као и исход и на тај начин омогућава пун развој његових потенцијала. 

Ове године, имали смо прилику да разумемо у којој мери су емпатија, толеранција, грађанска солидарност и хуманост важни за појединца и друштво. Оно што је крајње време да научимо јесте то да једино системски и на правима детета заснован приступ обезбеђује, осигурава и гарантује дугорочну подршку целокупном развоју детета, родитељима и породицама и одржив развој друштва у целини. Трагични догађаји који су се десили били су позив сваком од нас да преиспита вредности и поступке које као друштво градимо и негујемо, као и удео одговорности сваког појединца да заштиту и добробит деце поставимо као приоритет деловања институција система и друштва у целини.

Искуство Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана потврђује да је за пуну заштиту права детета нужно предузети све потребне кораке ка унапређењу сарадње и заједничког деловања актера из система образовања, социјалне и здравствене заштите, правосуђа те других области чији центар пажње треба да буде добробит детета. Подједнако важан је и развој превентивних програма и услуга у заједници намењених подршци деци, родитељима и породици, а у овом сегменту нарочити је допринос који дају организације цивилног друштва.

Одговорност доносилаца одлука је да створе услове који ће омогућити да свако дете буде одгајано у духу мира, достојанства, толеранције, слободе, равноправности и солидарности. Ово, међутим, не искључује личну одговорност сваког од нас да својим делима и понашањем, атмосфером коју градимо у међуљудским односима, узајамним поштовањем личног интегритета и достојанства својих укућана, комшија, колега и пријатеља, усмеравамо децу у правцу развоја здравих, самосвесних, самосталних и одговорних појединаца који дају продуктиван допринос развоју и одрживости заједнице.

Дечја недеља пропраћена је и ове године бројним активностима државних институција и организација цивилног друштва, уз значајно учешће и саме деце.

Покрајински омбудсман поручује да сада, више него икада пре, морамо да се ујединимо и да се посветимо проблемима, потребама и интересима деце. Од овог тренутка зависи и наша будућност, јер оно што сада урадимо „вратиће“ нам се у неким будућим временима. Уједињени и заједно – родитељи, васпитачи, наставници, центри за социјални рад, стручна лица и институције које раде за децу и са децом, за квалитетније сутра наше деце.

Данас смо ми ту за њих, а они су сутра ту за нас.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак