Please select your page

Истраживања

2021: МАЛОЛЕТНИЧКЕ ТРУДНОЋЕ И ПОРОЂАЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Малолетницке трудноце известајПокрајински заштитник грађана – омбудсман, пратећи стање остваривања и заштите људских права, сусретао се у свом раду са случајевима малолетничких трудноћа у којима је постојала сумња да је трудноћа последица обљубе, случајевима где је породица малолетнице дужи низ година на евиденцији центра за социјални рад, а у којима није постојала адекватна сарадња установа образовања, здравствене и социјалне заштите због чега малолетним трудницама није пружена адекватна подршка.

 

Како би стекао ближи увид у појаву и распрострањеност малолетничких трудноћа и порођаја и допринео подизању свести о потреби за њеном превенцијом и сузбијањем, Покрајински заштитник грађана – омбудсман реализовао је истраживање о малолетничким трудноћама и порођајима на територији АП Војводине.

 

Истраживање је реализовано током септембра и октобра 2020. године путем упитника који су попуњавали представници запослених у домовима здравља, породилиштима и центрима за социјални рад у АП Војводини. Прикупљани су подаци за 2019. годину, а упитници су прилагођени обавезама и активностима предвиђеним законом и другима правним актима за сваку од наведених  институција. На упитнике је одговорило 35 од укупно 45 домова здравља у Војводини, осам од укупно 10 општих болница са породилиштима и 38 од 45 центара за социјални рад. Упитници су сачињени и попуњавани онлајн у виду Гугл форме.

 

Резултати истраживања потврдили су искуство Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, те се може закључити да је превентивна заштита репродуктивног здравља младих недовољно заступљена, да недостају едукативне и саветодавне активности у раду са децом у овој области, да су локалне услуге у овој области такође недовољно развијене или не постоје, као и да су неразвијене процедуре и сарадња међу институцијама здравственог и социјалног система. Подаци указују и на то да су одређене групе деце у већем ризику од појаве малолетничке трудноће и да је реч углавном о деци из ромске популације, али и деци без адекватног родитељског старања, деци са менталним тешкоћама и деци из породица са потребом за економском и социјалном помоћи и подршком.

Последња истраживања