Please select your page

Истраживања

2018: ИСТРАЖИВАЊЕ - „РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У АП ВОЈВОДИНИ“

2018: Истраживање - Репродуктивно здравље жена са инвалидитетомПокрајински заштитник грађана – омбудсман у оквиру свога деловања посебно посвећује пажњу анализи положаја и остваривања права особа са инвалидитетом. Пратећи средства јавног информисања и у разговору са женама са инвалидитетом, Покрајински заштитник грађана – омбудсман дошао је до закључка да се репродуктивном здрављу жена недовољно посвећује пажња и да ово питање није довољно истражено.

Како би прикупио податке о недостацима који су присутни у пракси здравствених и других релевантних институција, као и да ли се и какве мере и активности спроводе у циљу унапређења репродуктивног здравља жена у АП Војводини, Покрајински омбудсман је, уз подршку и у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, спровео истраживање „Репродуктивно здравље жена са инвалидеитетом у АП Војводини“. Циљ истраживања је стицање што целовитијег увида у стање репродуктивног здравља жена са инвалидитетом, како би се на основу прикупљених података унапредиле јавне политике у области здравства.

Истраживањем су обухваћени домови здравља, опште болнице, резиденцијалне установе, Институт за јавно здравље Војводине и Покрајински секретаријат за здравство, а добијени резултати налажу адекватно и целовито деловање надлежних институција, јер су проблеми са којима се суочавају жене са инвалидитетом бројни.

На основу анализе резултата истраживања, Покрајински заштитник грађана – омбудсман идентификовао је препреке у пружању приступачних и прилагођених услуга за жене са инвалидитетом, и на основу њих формулисао препоруке са циљем унапређења истих.

Последња истраживања