Please select your page

Истраживања

2019: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Истразивање - заступљенос језила националних мањина на сајтовима у АП ВојводиниРади утврђивања степена остварености и конзумирања права и слобода која су у нашем правном систему гарантована и омогућена припадницима националних мањина који живе на територији Аутономне покрајине Војводине, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у другој половини 2019. године спровео истраживање у циљу анализирања постојећег институционалног оквира и што потпунијег сагледавања стања у овој области. Ослањајући се, пре свега, на податке легитимних представника мањинских заједница, свим регистрованим националним саветима националних мањина (па и онима чије се седиште не налази на територији АПВ) упућен је допис са питањима о остваривању њихових културних, образовних, медијских и језичких мањинских права, па се резултати истраживања који су овде презентовани заснивају на подацима прибављеним на поменути начин. У одељцима који се односе на оне националне мањине чији национални савети ни на поновљени захтев Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана нису доставили своје одговоре, односно на мањине које нису конституисале национални савет, стање је приказано првенствено на основу података Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или из других доступних извора и на основу личних сазнања.

Последња истраживања