Please select your page

Истраживања

2018: ЗАСТУПЉЕНОСТ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ НА ЗВАНИЧНИМ ИНТЕРНЕТ-ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Истразивање - заступљенос језила националних мањина на сајтовима у АП ВојводиниРади провере реализације стратешких циљева и једнаке доступности електронских услуга како припадницима већинског народа, тако и припадницима националних мањина, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у другој половини 2018. године спровео истраживање, у оквиру којег је прегледао званичне интернет-презентације Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа управе, те презентације јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у циљу упознавања структуре и садржаја основних информација које њихов сајт нуди, те обима и врсте услуга електронске управе, са посебним нагласком на заступљеност садржаја на језицима и писмима националних мањина који су на територији одређене јединице локалне самоуправе у службеној употреби, у светлу остваривања права припадника националних мањина на обавештеност на матерњем језику и права на службену употребу њиховог језика и писма.

Последња истраживања