Please select your page

Истраживања

2016: Поступање институција у случајевима насиља у породици

Исистразивање-насловна-страна

Покрајински заштитник грађана - омбудсман већ девет година од надлежних институција на територији АП Војводине прикупља податке о насиљу у породици. Без усаглашених евиденција и јединствене или уједначене базе података институција о случајевима насиља у породици, које у Републици Србији, односно АП Војводини још увек не постоје, није могуће свеобухватно сагледавање и праћење овог проблема. Самим тим, доводи се у питање и адекватност, сврсисходност и делотворност предузетих мера у циљу превенције и заштите од насиља у породици. Прикупљајући податке и „полазећи од тога да је насиље у породици кршење људских права, Покрајински омбудсман стално упозорава, пре свега одговорне у институцијама, али и најширу јавност, да због насиља у породици највише трпе жене, деца и старе особе и непрестано указује на то да институције имају обавезу да предузмају све законом предвиђене мере да их заштите”

Последња истраживања