Please select your page

Istraživanja

2016: Postupanje institucija u slučajevima nasilja u porodici

Isistrazivanje-naslovna-strana

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman već devet godina od nadležnih institucija na teritoriji AP Vojvodine prikuplja podatke o nasilju u porodici. Bez usaglašenih evidencija i jedinstvene ili ujednačene baze podataka institucija o slučajevima nasilja u porodici, koje u Republici Srbiji, odnosno AP Vojvodini još uvek ne postoje, nije moguće sveobuhvatno sagledavanje i praćenje ovog problema. Samim tim, dovodi se u pitanje i adekvatnost, svrsishodnost i delotvornost preduzetih mera u cilju prevencije i zaštite od nasilja u porodici. Prikupljajući podatke i „polazeći od toga da je nasilje u porodici kršenje ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman stalno upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici najviše trpe žene, deca i stare osobe i neprestano ukazuje na to da institucije imaju obavezu da preduzmaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite”