Please select your page

Истраживања

Ромска насеља у Војводини (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-122-ромска насеља у војводини.pdfПокрајински омбудсман приступио је прикупљању података о ромским насељима у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, са циљем да и ова институција у оквирима својих надлеţности да свој допринос свеобухватном и детаљном сагледавању стања у вези са остваривањем једног од основног људског права, права на једнак приступ становању, што подразумева стамбени смештај одговарајућег стандарда и за припаднике ромске заједнице.

Општепозната је чињеница да велики број Рома, било да станује у граду или на селу, ţиви у веома лошим стамбеним условима. Насеља у којима ţиве имају правно нерегулисан статус, недовољно су опремљена инфраструктуром, пренасељена су, веома је мали број стамбених јединица, окруţење је сиромашно, а удаљеност од основних друштвених садрţаја и сервиса велика. Поред тога, већина Рома не поседује одговарајућу документацију о власништву на својим домовима или земљишту, што додатно компликује проблеме становања Рома. Један део њих ţиви у туђим објектима или на туђем земљишту, најчешће некадашњем "друштвеном".

Преузмите документа:
Download this file (ромска_насеља_у_војводини.pdf)Ромска насеља у Војводини (2011)3111 kB

Последња истраживања