Please select your page

Истраживања

Родно равноправне/равноправни – заштитите своја права (2010)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-120-бросура равноправност ПО.pdfСрбија на почетку друге декаде двадесет и првог века има различите институционалне механизме за унапређење и заштиту родне равноправности, од уставних одредаба, преко закона који забрањују дискриминацију на основу полне припадности, до закона који уређују друге области, као што је образовање, рад или породични односи, санкционишу кривична дела или прекршаје.

Влада Србије усвојила је и Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, документ који и сама Влада и њена министарства морају да поштују и да га примењују у пракси. И Заштитник грађана и Покрајински омбудсман имају законску обавезу да се старају о равноправности полова, односно родној равноправности заснованој на Уставу и законима, због чега су у њима установљене функције заменика/ца за родну равноправност.


Последња истраживања