Please select your page

Istraživanja

Izveštaj o stanju manjinskih medija u Vojvodini (2010)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-118-manjinski mediji u vojvodini.pdfPokrajinski ombudsman, kao nezavisna institucija koja za cilj ima zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda, u 2010. godini stavio je akcenat na istraživanje medijske situacije na teritorji AP Vojvodine, a koja se tiče informisanja na jezicima nacionalnih zajednica. Razlog potrebe sagledavanja stanja u ovoj oblasti leži u činjenici da je od društveno-političkih promena 2000. godine u medijskoj sferi došlo do promena koje usled delovanja različitih faktora, utiču na neometano, stabilno, efikasno funkcionisanje medija, kao i na slobodno, nepristrasno i istinito informisanje.

Zbog veoma teškog položaja medija, posebno manjinskih, zatim zbog nedostatka odgovarajućeg modela i strategije za nastavak procesa privatizacije, nedostatka odgovarajućeg finansijskog ambijenta, odnosno nepostojanja institucionalnih mehanizama koji garantuju dugoročni opstanak manjinskih medija, neravnopravnih uslova u kojima nakon zaustavljenog procesa privatizacije sada deluju mediji i konačno, zbog predstojeće izrade medijske strategije u Srbiji i Vojvodini Pokrajinski ombudsman smatra da je potrebno izraditi poseban izveštaj o položaju manjinskih medija, odnosno manjinskom informisanju.