Please select your page

Истраживања

Извештај о стању мањинских медија у Војводини (2010)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-118-мањински медији у војводини.pdfПокрајински омбудсман, као независна институција која за циљ има заштиту и унапређивање људских права и слобода, у 2010. години ставио је акценат на истраживање медијске ситуације на територји АП Војводине, а која се тиче информисања на језицима националних заједница. Разлог потребе сагледавања стања у овој области лежи у чињеници да је од друштвено-политичких промена 2000. године у медијској сфери дошло до промена које услед деловања различитих фактора, утичу на неометано, стабилно, ефикасно функционисање медија, као и на слободно, непристрасно и истинито информисање.

Због веома тешког положаја медија, посебно мањинских, затим због недостатка одговарајућег модела и стратегије за наставак процеса приватизације, недостатка одговарајућег финансијског амбијента, односно непостојања институционалних механизама који гарантују дугорочни опстанак мањинских медија, неравноправних услова у којима након заустављеног процеса приватизације сада делују медији и коначно, због предстојеће израде медијске стратегије у Србији и Војводини Покрајински омбудсман сматра да је потребно израдити посебан извештај о положају мањинских медија, односно мањинском информисању.

 

Последња истраживања