Please select your page

Istraživanja

Pravda po meri deteta (2010)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-116-pravda po meri deteta - izvestaj o rezultatima finale.pdfGrupa stručnjaka za pravdu po meri deteta pri Savetu Evrope donela je smernice u cilju zaštite dece u pravosudnom i administrativnom sistemu. Sa željom da deca i mladi učestvuju u osmišljavanju ovih smernica za njih je sastavljen upitnik, a relevantnim institucijama zemalja članica Saveta Evrope ponuđena je saradnja u istraživanju među decom i mladima, pre svega u prikupljanju podataka. Pokrajinski ombudsman se opredelio da istraživanje sprovede u srednjoškolskim domovima učenika/ca na teritoriji AP Vojvodine, s obzirom na to da je učesnicima istraživanja omogućen slobodan izbor ciljne grupe koju će ispitivati. Pri izboru srednjoškolskih domova rukovodili smo se specifičnostima u načinu života, odrastanja i obrazovanja dece daleko od kuće, uz pretpostavku da takve okolnosti mladim ljudima nameću potrebu za promenom navika, nezavisnije i samostalnije donošenje odluka i prihvatanje odgovornosti za svoje ponašanje u većoj meri u odnosu na njihove vršnjake. Iako su istraživanjem bili obuhvaćeni samo mladi koji žive u specifičnim uslovima, dobijeni rezultati se u velikoj meri podudaraju sa rezultatima koje je objavio Savet Evrope i svakako ukazuju na to šta mladi uzrasta od 14 do 18 godina smatraju važnim za osećaj pravde po njihovoj meri. Treba, međutim, imati u vidu da je konačan uzorak istraživanja Saveta Evrope činilo 3721 ispitanika/ca iz 25 zemalja, a da su čak 23 odsto uzorka činili ispitanici/e iz Srbije.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (pravda_po_meri_deteta_-_izvestaj_o_rezultatima_finale.pdf)Pravda po meri deteta (2010)377 kB