Please select your page

Истраживања

Правда по мери детета (2010)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-116-правда по мери детета - известај о резултатима финале.pdfГрупа стручњака за правду по мери детета при Савету Европе донела је смернице у циљу заштите деце у правосудном и административном систему. Са жељом да деца и млади учествују у осмишљавању ових смерница за њих је састављен упитник, а релевантним институцијама земаља чланица Савета Европе понуђена је сарадња у истраживању међу децом и младима, пре свега у прикупљању података. Покрајински омбудсман се определио да истраживање спроведе у средњошколским домовима ученика/ца на територији АП Војводине, с обзиром на то да је учесницима истраживања омогућен слободан избор циљне групе коју ће испитивати. При избору средњошколских домова руководили смо се специфичностима у начину живота, одрастања и образовања деце далеко од куће, уз претпоставку да такве околности младим људима намећу потребу за променом навика, независније и самосталније доношење одлука и прихватање одговорности за своје понашање у већој мери у односу на њихове вршњаке. Иако су истраживањем били обухваћени само млади који живе у специфичним условима, добијени резултати се у великој мери подударају са резултатима које је објавио Савет Европе и свакако указују на то шта млади узраста од 14 до 18 година сматрају важним за осећај правде по њиховој мери. Треба, међутим, имати у виду да је коначан узорак истраживања Савета Европе чинило 3721 испитаника/ца из 25 земаља, а да су чак 23 одсто узорка чинили испитаници/е из Србије.

Преузмите документа:
Download this file (правда_по_мери_детета_-_известај_о_резултатима_финале.pdf)Правда по мери детета (2010)377 kB

Последња истраживања