Please select your page

нови кнезевацИнституција Покрајинског омбудсмана ће у четвртак, 14. новембра 2013. године организовати пријем грађанки и грађана у Новом Кнежевцу од 11.00 до 12.30 часова. Грађане ће у згради Општинске управе (Краља Петра И Карађорђевића 1) примати заменица покрајинског омбудсмана са сарадницима.

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Опширније...


пмфНеусаглашеност стручног назива у уверењу о стеченом високом образовању (професор физике и астрономије) са називима у важећим прописима довела је до немогућности запошлјавања у школама као наставника свих оних који су завршили студије према плану и програму смера Астрономија (са астрофизиком) на Департману за физику Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Опширније...


Институција Покрајинског омбудсмана ће следеће недеље у понедељак, 4. новембра 2013. године организовати пријем грађанки и грађана у Кули, а у четвртак, 7. новембра у Шиду. Грађане ће од 11.00-13.00 часова у згради Општинске управе (Лењинова 11 у Кули и Карађорђева 2 у Шиду) примати заменица покрајинског омбудсмана са сарадницима.

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Опширније...


Фотографија - Архива Покрајинског омбудсманаЗаменица за заштиту права националних мањина, Ева Вукашиновић, обишла је са сарадницима у проткле три недеље шест насељених места на територији АП Војводине. У овом циклусу посета у војвођанским местима одржан је пријем грађана у Пачиру и Бајши (15. октобра), затим у Богојеву и Лалићу (22. октобра) и у Падини и Уздину (29. октобра).

Опширније...


Институција Покрајинског омбудсмана ће у среду, 30. октобра 2013. године организовати пријем грађанки и грађана у Алибунару. Грађане ће од 11.00-13.00 часова у згради Општинске управе (Трг слободе 4) примати заменица покрајинског омбудсмана са сарадницима.

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Опширније...