Please select your page

Рад и начин поступања институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана представљени су јуче у Новом Саду учесницама и учесницима обуке за ромске активистикње и активисте у оквиру пројекта „Програм изградње капацитета ромских заједница”.

На обуци у организацији Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), сарадница у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману Нина Јанић говорила је о механизмима за заштиту људских права, а учеснике и учеснице посебно је занимало остваривање и заштита права националних мањина, нарочито  у односу на припаднице и припаднике ромске заједнице, као и питања у вези са дискриминацијом и њеним спречавањем. Највише питања, заснованих на личним искуствима и проблемима са којима се свакодневно суочавају, учеснице и учесници имали су у вези са поступком пријаве пребивалишта на адреси центра за социјални рад и прибављањем личних исправа и друге документације.

Пројекат „Програм изградње капацитета ромских заједница” намењен је Ромкињама и Ромима из шест општина у Србији, а на првом делу обуке учествовало је двадесет активисткиња и активиста из Руме и Новог Сада.


Покрајинска заштитница грађана - омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих изаменице покрајинског заштитника грађана за заштиту права детета и равноправност полова Марија Кордић и Даница Тодоров, разговарале су данас са младим правницима и правницама, учесницима пројекта  „Бранитељи и бранитељке мањинских права у Србији“.

Покрајинска омбудсманка упознала је учеснике и учеснице пројекта са организацијом рада и надлежностима Покрајинског заштитника грађана, чије је поступање илустровала са неколико типичних случајева у областима опште заштите људских права и заштите права националних мањина.

Заменице Покрајинског заштитника грађана за заштиту права детета и равноправност полова говориле су о поступању ове институције у областима за које су задужене. Осим примера и случајева поступања по притужбама, оне су  указале и на проактивно деловање Покрајинског омбудсмана, као и на истраживања која је ова институција реализовала у вези са различитим темама из области људских и мањинских права.

Разговор младих правника и правница са представницама Покрајинског заштитника грађана протекао је у живој атомосфери, с пуно занимљивих питања и дискусијама на различите теме у области институционалне заштите људских права.

Осим са радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, учесници пројекта „Бранитељи и бранитељке мањинских права у Србији“  биће у прилици да се упознају и радом других институција које се баве заштитом људских и мањинских права.

Пројекат „Бранитељи и бранитељке мањинских права у Србији“ реализују Омладински одбор за образовање и организација Бранитељи људских права, а његов циљ је да омогући младим правницима и адвокатима да допринесу унапређивању људских права у Србији.


Други циклус обуке за интеркултуралне медијаторе у оквиру међународног пројекта „ВЕТ4 Медијација међу Ромима и Ромкињама” започео је данас у Новом Саду.

Око двадесет учесница и учесника који раде са ромским заједницама у Србији имали су прилику да у разговору са представницама институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана на челу са заменицомЕвом Вукашиновић сазнају нешто више о раду ове институције. Посебне теме којима су се заменица Вукашиновић и сараднице Андријана Човић, Марија Миладиновић и Жељка Продановић бавиле биле су остваривањем права Рома и Ромкиња у односу на органе управе и службе у области становања, здравствене и социјалне заштите и образовања, као и дискриминација и остваривање права жена и деце. 

Обука за интеркултуралне медијаторе спроводи се у оквиру међународног пројекта „ВЕТ4 Медијација међу Ромима и Ромкињама” који се у пет европских земаља  - Шпанији, Белгији, Италији, Румунији и Србији - реализује уз финансијску подршку Програма доживотног учења Европске комисије. Уз Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, овај пројекат је подржала и Канцеларија за инклузију Рома Владе АПВ, међународни Инструмент за генерисање пројеката са посебним опредељењем фонда за Ромску популацију (ПГФ) и Фонд за отворено друштво. 

Пројекат за циљ има промовисање медијације и оснаживање медијаторки и медијатора, као и подстицање њиховог ангажовања у локалним заједницама, нарочито у онима у којима у значајном броју живе Роми и Ромкиње. Један од задатака пројекта је и сертификовање ове обуке по европском програму ВЕТ4 како би се и на тај начин допринело стандардизацији и професионализацији интеркултуралне медијације. Очекује се и да би увођење ове врсте медијације као предмета у неку од образовних институција на вишем или високом нивоу подстакло младе Ромкиње и Роме да се убудуће чешће опредељују за медијаторски позив и да још више доприносе бољитку, остваривању и заштити права припадника и припадница ромске заједнице.


Јуче, 28. јула 2015. године у Новом Саду одржан је тренинг у оквиру трећег модула обуке за интеркултуралне медијаторе, а тема је била „Интеркултурална медијација у области здравља, становања, запошљавања и образовања“. На обуци је учествовало око двадесет интеркултуралних медијатора и медијаторки који су имали прилику и да од Еве Вукашиновић, заменице Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана сазнају више о раду ове институције. Заменица Вукашиновић детаљно је упознала учеснике и учеснице обуке о начинима и поступку на који могу користити механизам омбудсмана, али их је детаљније упутила и на права у области становања. 

Обука за интеркултуралне медијаторе део је међународног пројекта ВЕТ4 Медијација међу Ромима и Ромкињама, који се уз финансијску подршку Програма доживотног учења Европске комисије реализује у Шпанији, Белгији, Италији, Румунији и Србији. Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржао је овај пројекат уз Канцелару за инклузију Рома Владе АПВ и инструмент ПГФ (Инструмент за генерисање пројеката са посебним опредељењем фонда за Ромску популацију) и Фонд за отворено друштво. 

Циљ овог пројекта је јачање медијације и оснаживање медијатора, допринос оснаживању Рома и Ромкиња, издавање новог сертификата за посредовање/медијацију са циљем да се подстакне ангажовање интеркултуралних медијатора у локалним заједницама, нарочито у онима у којима у значајном броју живе Роми и Ромкиње.


Крајем прошле недеље на Андревљу је одржан дводневни семинар за представнике и представнице шест локалних самоуправа у Војводини под називом „Родна равноправност и ванредне ситуације”. Семинар је одржан у оквиру истоименог пројекта Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана који подржава Агенција Уједињених нација за оснаживање жена и родну равноправност (УН Wомен).

Циљ овог семинара био је повећање знања и капацитета запослених у локалним самоуправамаза укључивање родне перспективе у документа и програме који се односе на ванредне ситуације .Полазнице и полазници из Суботице, Панчева, Сремске Митровице, Врбаса, Сечња и Беочина имали су прилику да током семинара посебнупажњу посвете улози жена и укључивању родне перспективе у област ванредних ситуација и одрживог развоја.

На семинару је о променама законодавног оквира у овој области и сарадњи Сектора за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих послова са локалним самоуправама говорио Помоћник начелника у овом Сектору Иван Барас. Осим што је указао на важност процене угрожености од природних непогода у свакој локалној самоуправи, Барас је нагласио да се у наредном периоду већа пажња мора посветити едукацији лица која су задужена за ванредне ситуације, али и промени свести најширег становништва, те да ће у тим процесима пажња бити усмерена и на родну равноправност. Народна посланица Нада Лазић указала је на везу између заштите животне средине и ванредних ситуација, као и на законску регулативу у овим областима. Деканица Факултета за безбедност Универзитета Едуконс др Весела Радовић је на основу анализе праксе у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине указала на потребу усаглашавања стандарда и праксе са Европском унијом у поступку измена домаћег законодавства, на значај одрживог финансирања и контроле процеса планирања и реализације планова за ванредне ситуације.

Полазнице и полазници семинара су учествовали и у радионицама о родној равноправности и њеним показатељима, као и о потребама жена и мушкараца из угла безбедности. Осим о родној анализи било је речи и о анализи ризика од катастрофе из родног угла и увођењу родне компоненте у документа локалних самоуправа, као и мапирању интереса за сарадњу у процени ризика и реаговању у ванредним ситуацијама, а приказани су и резултати истраживања о пракси у Војводини које је спровео Покрајински заштитник грађана - омбудсман у оквиру пројекта „Родна равноправност и ванредне ситуације“.