Please select your page

дефаултПокрајински омбудсман је током ове недеље из средстава јавног информисања дошао до сазнања да је у Бачком Петровом Селу, Општина Бечеј у ноћи између суботе и недеље, 14. и 15. септембра 2013. године, дошло до туче између малолетника, у коју су се накнадно умешала и два пунолетна лица.

Покрајински омбудсман је уочио неправилности и забринут је због начина извештавања појединих медија о овом догађају, а посебно имајући у виду да се ради о рањивој групи – малолетницима, а којим се без икаквог разлога помиње национална припадност.

Опширније...


дефаултПоводом већег броја притужби мајки - запослених у Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду, након спроведеног поступка, Покрајински омбудсман је нашао да ова установа чини пропуст у раду, јер накнаде зараде за време породилјског одсуства не исплаћује заједно са зарадама запослених, а Градској управи за социјалну и дечју заштиту - Управи за додатак на децу неблаговремено доставлја законом прописану документацију за обезбеђење средстава за рефундацију исплаћених накнада зарада за време породилјског одсуства.

Опширније...


дефаултПокрајински омбудсман је дошао до сазнања да је Општина Пећинци, као послодавац, у оквиру спровођења програма и мера активне политике запошлјавања, по програму стручног оспособлјавања за 2012. годину ангажовала више лица него што је обезбедила новчаних средстава за ту намену због чега програм није могао да буде остварен без одобравања додатних средстава из општинског буџета. Пошто додатна средства нису одобрена, раскинути су уговори о раду са одређеним бројем запослених који су по том основу били ангажовани на одређено време.

Опширније...


дефаултМањинска права се не остварују у Уједињеним нацијама, Савету Европе и министарским кабинетима, него у Нишу, Бујановцу, Београду и Новом Саду, дакле свуда тамо где припадници националних мањина живе – истакнуто је на, петом по реду, окупљању локалних заштитника грађана у Аранђеловцу. На предлог Покрајинског омбудсмана у организацији Мисије ОЕБС у Србији, локални заштитници грађана расправљали су о улози институције омбудсмана у заштити права националних мањина.

Опширније...


Посета Дому у Б. П. СелуИнституција Покрајинског омбудсмана је током ове недеље обишла Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон” у Старој Моравици, као и приватни Дом за старија лица „Срце Исусово” у Бачком Петровом Селу. Посете овим домовима део су редовних активности институције у области општих надлежности, а у које спада и праћење рада институција и установа тзв. затвореног типа, односно оних у које њихови корисници и кориснице најчешће бивају упућени без сопственог пристанка.

Опширније...