Please select your page

U poseti udruženjima žena na selu na severu BačkePokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević posetile su u petak, 20. oktobra, udruženja žena sa sela na teritoriji opštine Bačka Topola. Zajedno sa pomoćnicom predsednika opštine Helenom Mesaroš i Lokalnim ombudsmanom opštine Bačka Topola Miladinom Nešićem obišle su udruženja žena na teritoriji naseljenih mesta Novo Orahovo, Gunaroš i Panonija.

U zavičajnoj kući u Novom Orahovu, koja je opremljena u skladu sa rusinskom i mađarskom tradicijom, susrele su se sa ženama iz udruženja „Čipkeroža“- sekcija ručnih radova, a predstavljen im je i rad udruženja „Mag“- čuvari tradicije. U Gunarošu su ombudsmanka i zamenica imale priliku da se upoznaju sa radom tri udruženja žena: „Budućnost Gunaroša“, „Plavo ne zaboravi“ i KUD „Jožef Atila“. Ova udruženja pesmom i igrom čuvaju tradiciju mađarske nacionalne zajednice, a bave se i organizovanjem različitih manifestacija tokom godine, poput Božićnog vašara. Aktiv žena „Duga“ u Panoniji je udruženje sa dugom tradicijom koje se uglavnom bavi izradom ručnih radova i urađenjem životne sredine svoga mesta.

Posete udruženjima žena na selu u opštini Bačka Topola bile se još jedna prilika da se Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman upozna sa aktivnostima ovih udruženja, ali i da u neposrednom kontaktu sa ženama iz udruženja sazna više o problemima sa kojima se susreću u svom radu i prilikom konkurisanja za dodelu sredstava na opštinskom i pokrajinskom nivou, kako bi se u narednom periodu na adekvatniji način izašlo u susret njihovim potrebama, imajući u vidu značaj koji udruženja žena na selu imaju za lokalni ekonomski razvoj.

U poseti udruženjima žena na selu na severu Bačke


Članovi i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog ombudsmana na Festivalu mentalnog zdravljaU okviru osmog Festivala mentalnog zdravlja „Empatija“ je u četvrtak, 19. oktobra, održana tribina „Kako se neguje empatija? Uloga porodice i škole u razvoju ličnosti dece“. U petak, 20. oktobra organizovan je Društveni dijalog „Mentalno zdravlje mladih“, kojim je koordiniralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Omladinskim centrom OPENS.

Na pomenutim događajima aktivno su učestvovali članice i članovi Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Maksim Katona, Ana Čengeri, Ksenija Bušković i Mihajlo Kovač, budući da je Ombudsman deo programskog odbora ovog festivala.

Na tribini „Kako se neguje empatija? Uloga porodice i škole u razvoju ličnosti dece“ razgovaralo se i diskutovalo o brojnim pitanjima na temu kuda ide današnje vaspitanje, koji je to pravac kojim želimo da ide i na koji način je najbolje negovati empatiju u saradnji porodice i škole. Razgovarano je o tome da li je uloga nastavnika prevashodno usmerena ne to da deci „prenesu znanje“ ili da ih podrže u razvoju ličnosti, koliko je važno da se nastavnici i deca dobro osećaju tokom vremena koje zajedno provode, koliko je škola, sa sadašnjim opterećenjem brojem učenika, predmeta, administrativnim zahtevima, uvođenjem novina, u stanju da odgovori na potrebe dece, a posebno da ostvaruje vaspitnu ulogu, kao i o mnogim drugim pitanjima.

Društveni dijalog „Mentalno zdravlje mladih“ bio je prilika da završnog dana festivala ministri ljudskih i manjinskih prava i zdravlja kao i drugi predstavnici relevantnih državnih organa i ustanova, institucija kao i organizacija civilnog društva, iskažu svoje viđenje aktuelnih ali i hroničnih problema koji se tiču različitih aspekata ostvarivanja i zaštite prava mladih na dostupnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja. Posebno je bilo reči o uslovima, načinu i postupku zaštite mentalnog zdravlja mladih, te izazovima sa kojima se resorni sistemi susreću u svakom od ovih segmenata. Vidljivost tj. dostupnost postojećih resursa, njihovo dalje jačanje i širenje, intersektorski rad i međusobna saradnja mladih, ustanova i civilnog sektora osnovni su zaključci ovog skupa.

Osmi Festival mentalnog zdravlja održan je od 10. do 20. oktobra u Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kragujevcu i u nekoliko gradova u Crnoj Gori. Tokom Festivala organizovano je više od 40 raznovrsnih događaja, koji imaju za cilj da edukuju, ali i da podstaknu sve članove i članice na akciju koja može doprineti stvaranju resursa u zajednici i društvu, kako bi na taj način doprineli i zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja i blagostanja.

Članovi i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog ombudsmana na Festivalu mentalnog zdravlja


Održan sastanak Koordinacionog tima Mreže „Život bez nasilja“Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, organizovao je danas sastanak za članice i članove pokrajinskog Koordinacionog tima Mreže. Koordinacioni tim okuplja pokrajinske institucije i vodi računa o saradnji i razvoju mreže za prevenciju nasilja u porodici.

Na sastanku se govorilo o realizaciji aktivnosti pokrajinskih institucija u borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici koje su predviđene Akcionim planom Mreže, a povod sastanka bio je i dogovor o aktivnostima koje će sprovesti pokrajinske institucije  u okviru tradicionalnog obeležavanja svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama a završava se 10. decembra na Dan ljudskih prava.

Pored pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke doc. dr Dragane Ćorić i zamenice za ravnopravnost polova Snežane Knežević, sastanku su prisustvovali predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata, Zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Sastanak Koordinacionog tima Mreže „Život bez nasilja“


Slika za vestZamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke Snežana Knežević prisustvovala je juče, 19. oktobra 2023. godine u Palati „Srbija“ u Beogradu sastanku Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

Strategija, kao dokument javne politike, treba da odredi strateške pravce delovanja i sistemske i zaokružene načine praćenja stanja ljudskih prava u Republici Srbiji, pravce delovanja usmerene na unapređenje stanja ljudskih prava i dalje razvijanje kulture ljudskih prava u cilju dostizanja najviših univerzalno prihvaćenih međunarodnih standarda.

Posebnu radnu grupu,  čije su članica i zamenica članice pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić i zamenica Snežana Knežević, formiralo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za potrebe izrade Nacrta strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji 2024-2030, njenih opštih i posebnih ciljeva i mera, kao i aktivnosti za njihovu realizaciju.

Na sastanku se diskutovalo o podnetim komentarima na Predlog polaznih osnova Strategije, i tom prilikom su usvojeni svi komentari Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

U radu Posebne radne grupe učestvuju i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, resornih ministarstava, institucija, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, udruženja lokalnih ombudsmana, Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i 16 organizacija civilnog društva.


Poseta Prihvatilistu za strance u PlandistuPredstavnik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Stefan Todorović, kao deo tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obavio je najavljenu posetu Prihvatilištu za strance u Plandištu.

Prihvatilište za strance radi od 2022. godine i ovo je prva poseta ovoj ustanovi koja je obavljena u cilju sistemske kontrole stanja u ustanovi u pogledu poštovanja prava stranaca i uslova u kojima borave.

Tokom posete pribavljene su informacije o postupanju prema strancima koji su tamo smešteni od rukovodstva prihvatilišta i policijskih službenika koji su tamo zaposleni, obišle su se prostorije u kojima stranci borave, obavljeni su razgovori sa strancima i pregledana je dokumentacija koja se o njima vodi.