Please select your page

P3280259Pokrajinska ombudsmanka, Aniko Muškinja Hajnrih uručila je danas Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu predsedniku Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine Ištvanu Pastoru.

Redovan godišnji izveštaj sadrži ocenu i pregled stanja ljudskih prava u AP Vojvodini i aktivnosti institucije u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, prava deteta, rodne ravnopravnosti i opšte zaštite ljudskih prava.

Kompletan Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu dostupan je ovde.


IMG 3773Zamenica za ravnopravnost polova u instituciji Pokrajinski ombudsman Danica Todorov govorila je na početku trening programa za monitoring prava osoba sa invaliditetom u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom” koji se održava u Novom Sadu.

Učesnicima treninga ukazala je na nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana i iskustva u zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom, odnosno na postupanje po njihovim pritužbama. Institucija Pokrajinskog ombudsmana nastoji da primenjuje celovit pristup koji omogućuje sagledavanje višestruke diskriminacije osoba sa invaliditetom – s obzirom na delatnost tri specijalizovana/e zamenika/ce – za zaštitu prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, kao i činjenicu da Pokrajinski ombudsman obavlja deo poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih, ponižavajućih kazni i postupaka u ustanovama socijalne zaštite.

Opširnije...


Privredno društvo „Elektrovojvodina doo” danas je u Novom Sadu u prisustvu najviših predstavnika Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i institucije Pokrajinskog ombudsmana potpisalo UN-ove Principe ostvarivanja žena. „Elektrovojvodina” je tako postala prva kompanija u Vojvodini koja je ovim putem izrazila spremnost da u svom radu primenjuje ove principe, a time promoviše i poštovanje načela rodne ravnopravnosti.

Potpisivanju Principa osnaživanja žena prisustvovala je i pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih, a o značaju ovog koraka „Elektrovojvodine” za unapređenje njenog poslovanja i stepena ostvarivanja ljudskih prava zaposlenih i korisnika govorio je zamenik direktora Petar Zagorčić.

Opširnije...


Foto: arhivaPokrajinski ombudsman je važan organ u zaštiti ljudskih prava, a slobodna i kritička javnost je njegov prirodni saveznik, izjavila je Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, u predavanju studentima treće godine Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Govoreći o istorijatu institucije i njenim nadležnostima, Vukašinović je sa nekoliko upečatljivih primera ilustrovala rad ombudsmana. Pored toga, iznela je i primedbe na rad novinara i medija. Problemu ćirilice se, po njenom mišljenju, posvetilo previše pažnje, dok su neki drugi slučajevi, važni sa stanovišta pravne jednakosti, bili zanemareni i nisu privukli toliku medijsku pažnju.

Opširnije...


Primena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ne može da zavisi od političke volje. Sve dok je na snazi, zakon o nacionalnim savetima mora da se primenjuje. To, naravno, ne isključuje mogućnost da se zakon menja, kako bi bio primenjiviji - izjavila je Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, na konferenciji koju je juče, u Media centru, organizovao Beogradski centar za ljudska prava. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji”.

Tim stručnjaka Beogradskog centra za ljudska prava pratio je, u određenom vremenskom periodu, postupanje lokalnih organa vlasti po preporukama Pokrajinskog ombudsmana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, a koje se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Iako je u Srbiji stvoren zadovoljavajući pravni okvir za zaštitu manjinskih prava, još uvek postoje problemi u njihovoj primeni, naročito kada je reč o kolektivnim pravima. Po rečima Gorana Bašića, zamenika Zaštitnika građana, lokalne samouprave u centralnoj Srbiji nemaju ni sposobnosti, ni kapaciteta, ni znanja da sprovedu zakon na način na koji to mogu pokrajinski ili organi lokalne samouprave u Vojvodini.

Opširnije...