Please select your page

Nasilje prestaje s tobomU četvrtak 07. decembra 2023. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu , organizaciji Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ održana je tribina pod nazivom „Nasilje prestaje s tobom“.

Pored predstavnika UNCHR, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosuđa, udruženja građana i ostalih učesnika u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, na tribini je učestvovala i pokrajinska  zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić.

U svom obraćanju osvrnula se na brojne predrasude i stereotipe koji još uvek postoje u pogledu rodno zasnovanog nasilja i femicida i istakla  da jedino edukacija građana i građanki kao i saradnja institucija i drugih vaninstitucionalnih mehanizama može dovesti do smanjenja ove vrste nasilja.


Okrugli sto - Autizam u zajedniciJuče, 6. decembra 2023. godine, u prostorijama Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, održan je okrugli sto na temu „Autizam u zajednici“. Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta Policajac – moj drug i moj zaštitnik koji realizuje Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada u saradnji sa Srednjom školom unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Aktivnosti i iskustva tokom realizacije projekta predstavila je Radojka Gajanović, dok su o iskustvima i značaju učešća u projektu govorili Vinka Žunić, psihološkinja i učenici/učenice Srednje škole unutrašnjih poslova. Dr Otilija Velišek Braško prezentovala je razvojni put od segregacije, preko integracije do inkluzije u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a defektološkinja Marija Svilar predstavila je aktuelno stanje i podatke u vezi sa autizmom ukazavši na to da je reč o neurorazvojnom poremećaju koji se javlja kod jednog od 44 deteta. Okruglom stolu prisustvovala je i Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu predstavivši najznačajnije međunarodne i unutrašnje pravne dokumente u oblasti zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ona je istakla da je puna i svrsishodna uključenost dece i osoba sa autizmom u zajednicu njihovo ljudsko pravo, ali i pokazatelj nivoa ostvarenosti svih drugih ljudskih prava ovih osoba, kao i društvene svesti o značaju poštovanja, prihvatanja i negovanja različitosti, solidarnosti i ravnopravnosti svih građana i građanki.


Zajednička borba protiv femicidaPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je učestvovala na Regionalnom forumu o femicidu, održanom 6. decembra, pod naslovom „Zajednička borba protiv femicida“.

Svrha foruma je bila okupljanje relevantnih institucija i nevladinih organizacija iz zemlje i zemalja u okruženju koje se bave borbom protiv femicida kao vida rodno zasnovanog nasilja.

U svojoj završnoj reči pokrajinska ombudsmanka se osvrnula na činjenicu da pre kraja godine u republici imamo već 28 smrtnih ishoda kao posledicu rodno zasnovanog nasilja, da borba i aktivnosti podizanja svesti moraju biti još izraženiji, jer postoji solidan zakonski okvir koji se ne primenjuje u praksi u potpunosti.

Forum je organizovan na inicijativu organizaciju FemPlatz iz Beograda, uz podršku međunarodne organizacije UN Women.


Logo Udruženja ombudsmana SrbijePokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenica pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke za ravnopravnost polova su, u svojstvu članova Udruženja ombudsmana Srbije učestvovale na redovnoj skupštini ovog udruženja , održanoj 4. decembra 2023. godine u Šapcu. Na skupštini je za novog predsednika UOS izabran Miljko Valjarević, lokalni ombudsman Grada Beograda.

U nastavku rada, 5-6. decembra 2023. godine, održane su edukacije o ulozi institucije ombudsmana o zaštiti manjinskih prava i praćenju rodno odgovornog budžeta sa fokusom na rodnu analizu.

Predstavljen je i rad na izgradnji vizuelnog identiteta UOS i veb prezentacija udruženja.

Redovna skupština i edukacije su održane uz finansijsku podršku Misije OEBS u Republici Srbiji.


Pokrajinski ombudsman na međunarodnoj konferenciji „Dani prava deteta 2023“ u Budimpešti - Milan DakićNa poziv organizatora – Centralnoevropske akademije, Instituta Ferenc Madl i drugih partnera iz Budimpešte, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Dani prava deteta 2023“ koja je 30. novembra i 1. decembra 2023. godine održana u glavnom gradu Mađarske.

Ovogodišnjom konferencijom obeleženo je 45 godina od inicijative za donošenje Konvencije o pravima deteta, a događaj je tematski bio posvećen pravima dece koja se nalaze na marginama društva, kako poboljšati njihov položaj u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja principa i prava koje im garantuje ovaj najznačajniji međunarodni dokument u ovoj oblasti. Na skupu koji je obuhvatio veliki broj stručnjaka za prava deteta iz različitih oblasti, mahom iz zemalja Srednje Evrope ali i drugih, te uz aktivno učešće dece, održan je niz predavanja, okruglih stolova i drugih aktivnosti na teme participacije dece, zaštite dece pripadnika nacionalnih manjina, dece sa mentalnim i drugim smetnjama u razvoju, alternativnom zbrinjavanju dece, neophodnosti specijalizovanih institucija za zaštitu prava deteta, dece tražioca azila i mnogih drugih.

Savetnik u Ombudsmanu Milan Dakić održao je predavanje na temu prava dece u uličnoj situaciji, te učestvovao u brojnim diskusijama i panelima.