Please select your page

ON i ONA: Ravnopravno osnaženiUčesnici projekta „ON/A ravnopravno OsN/Aženi“ posetili su danas instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. U razgovoru sa predstavnicima institucije, upoznali su se sa nadležnostima, organizacijom i rada ombudsmana u oblasti zaštite ljudskih prava. 

Razlog posete učesnika projekta jeste rad ombudsmana u oblasti ravnopravnosti polova, a posebnu zainteresovanost su pokazali  za pitanja političke reprezentacije žena, prevazilaženja predrasuda i stereotipa, kao i za rad na  konkretnim predmetima iz oblasti ravnopravnosti polova.

 Projekat „ON/A ravnopravno OsN/Aženi“ zajednički realizuju OPENS i Centar za omladinski rad iz Novog Sada (CZOR), u saradnji sa univerzitetom Jonkoping iz Švedske. Projekat je deo programa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“.

U projektu učestvuju mladi ljudi od 16 do 29 godina starosti, koji će svoje projektne aktivnosti okončati  predstavom  koja će tematizovati problematiku rodne ravnopravnosti.

ON i ONA: Ravnopravno osnaženi

ON i ONA: Ravnopravno osnaženi


Poseta gerontološkom centru PančevoPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana posetili su Gerontološki centar u Pančevu 04. marta 2020. godine sklopu tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i obavili prvu posetu ovoj ustanovi socijalne zaštite. Tim Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) su pored pokrajinskog ombudsmana činili i predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, MDRI-S i lekar specijalista neuropsihijatrije. Tokom posete obavljen je razgovor sa direktorkom i  rukovodstvom ustanove, gde su predstavnici Nacionalnog preventivnog mehanizma upoznati sa problemima i poteškoćama sa kojima se ustanova svakodnevno suočava. Posle razgovora sa rukovodstvom ustanove, članovi tima su nastavili posetu, koju su fokusirali na ležećim i dementnim korisnicima, ali takođe pokriveni su i svi ostali aspekti zaštite : zdravstvena zaštita, pravna zaštita, tretmanski rad i materijalni uslovi. Takođe obavljeni su razgovori i sa samim korisnicima ustanove. O izvršenoj poseti NPM će sačiniti izveštaj koji će biti dostavljen ustanovi i drugim nadležnim organima.


Skup o uspešnim ženama 2020

Put žena do uspeha je dug i zahteva snažnu volju, mnogo truda, upornosti, hrabrosti, energije i ljubavi prema odabranoj profesiji. Uspeh, pored svega navedenog, zahteva i podršku, pre svega, porodice, ali otvoren um i spremnost da se konstantno uči – istaknuto je na okruglom stolu koji je danas Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao u Novom Sadu. U radu skupa učestvovale su žene iza kojih stoje značajna postignuća i koje svojim uspesima mogu poslužiti kao uzor mladim ljudima, spremnim da, kao i njihovi uzori, u svoju profesiju unesu istu onu strast, energiju i posvećenost koja omogućuje uspeh, ako mu već i širom ne otvara vrata.

Obraćajući se učesnicima skupa, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, je istakao da je namera organizatora da podstakne i ohrabri žene, a naročito one koje započinju svoju karijeru, da slede svoje ideale, da budu istrajne i da u realizaciji svojih ambicaju i životnih planova daju svoj maksimum. 

Poziv da govore o svom putu do uspeha prihvatile su dr Agota Vitkai Kučera, operska umetnica i redovna profesorka Akademije umetnosti UNS, dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske, Livija Biro, vlasnica prvog privatnog doma za stare u Vojvodini „Villa Ancora“ (Subotica), Joland Korora, predsednica „Nurdora“,  dr Ivana Gađanski Stanić, pomoćnica direktora za nauku u Institutu BioSens, Aranka Binder, sportistkinja u streljaštvu, Tatjana Vukadinović, direktorka gimnazije „Svetozar Marković“ i Ivana Ilić, osnivačica „Komuna marketa“.

Po rečima Tijane Palkovljević Bugarski, u menadžmentu nema podele na muške i ženske poslove. „Treba biti posvećen poslu, a tajna uspeha je da radite posao koji vas čini sretnim i ispunjenim, jer se, onda, zadovoljstvo na poslu lako preliva u privatnu sferu i doprinosi lakšem balansiranju profesionalnih i porodičnih obaveza. Sretna okolnost  je i ako radite u timu koji skladno funkcioniše.“

Za uspeh je potrebna snažna volja, strast za dokazivanjem i uporan rad na vlastitom usavršavanju. Bez stalnog i kontinuiranog usavršavanja nema, naglasila je Livija Biro, ne samo uspeha, nego ni autoriteta kod ljudi sa kojima radite. „Ako želite da vas kolege poštuju i priznaju vašu kompetenciju morate se neprestano usavršavati i delovati sa pozicije znanja, a ne moći.“ 

Treba govoriti o uspesima žena, jer je svaki uspeh važan. Međutim, treba govoriti i o svemu onome što stoji na putu do uspeha, o brojnim preprekama koje vam crpe energiju i usporavaju vas. Na dva takva problema pažnju je skrenula Ivana Gađanski Stanić: prvi problem se tiče nostrifikacije diploma, a drugi zadržavanja žena u nauci i sektoru IT tehnologija. Nije, po njenim rečima, problem zainteresovati žene za nauku i tehnologiju, problem je kako ih zadržati u tim oblastima. Kao destimulativan, Gađanski Stanić je navela primer rešenja iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se ženama sa visokim primanjima drastično umanjuje naknada zarade za vreme boravka na porodiljskom odsustvu, pa ispada da se žena finansijski sankcioniše zato što je odlučila da rodi.

Može li uspešna žena, zapitala se Tatjana Vukadinović, da bude autonomna ili mora biti zavisna, korumpirana i nečiji poslušnik? Njen decidiran odgovor glasi: Da, uspešna žena može biti autonomna! „U poslu koji radite morate dati sve od sebe, jer tako utičete na kolektiv i odnose u njemu. A sve se to, onda, reflektuje i na odnos učenika prema školi, koji će, kada vide vaš trud, rado u nju dolaziti.“

Da uspeh u sportu ne garantuje i lako ostvarivanje ljudskih prava, na svom primeru je ilustrovala Aranka Binder, koja se  na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barseloni, zbog sankcija, takmičila se kao nezavisan učesnik i osvojila bronzanu medalju. Zbog inertnosti birokratskog aparata ona je, zbog odlaska na porodiljsko odsustvo, umalo ostala bez stipendije. Samo zahvaljujući svojoj odlučnosti i ispoljenoj građanskoj hrabrosti da, oslonjena na moć medija, brani svoja prava ona je uspela da zadrži stipendiju.  

Imam britak jezik, a  moja sloboda proizilazi iz toga što nisam finansijski zavisna od Nurdora, naglasila je Jolanda Korora u svom obraćanju učesnicima skupa. „Za borbu sa vetrenjačama, ministrima, zakonima, predrasudama i nerazumevanjem potrebna je upornost, strast, ogromna energija i želja za uspehom. Da bi uspeo moraš davati sebe sto posto, pa i više od toga. Pri svemu  tome se ne možeš ponašati kao da te, sem vlastitog uspeha, ništa drugo ne interesuje i ne tiče. A tiče te se! Ne možeš,“ poručila je Korora, „na ovoj planeti bitisati nezainteresovan za to što se zbiva sa drugima, sa ljudima oko tebe, sa društvom u kome živiš. Mora da te se tiče!“

„Naravno da me se tiče“, uzvratila je najmlađa učesnica skupa Ivana Ilić. Ona je istakla da je za uspeh žena veoma važna njihova samouverenost i samopouzdanje. „Verujem u sebe i znam da ću čvrsto oslonjena na svoju veru i uspeti“.

Zaključujući skup, profesor Pavlović je istakao da uspesi žena zaslužuju pažnju i da moraju imati i svoje medijske efekte, ali i poželjne socijalne, ekonomske i političke učinke. Ti učinci treba da se se ogledaju u većem prisustvu žena na pozicijama odlučivanja, kao i u efektivnoj, a ne deklarativnoj, ravnopravnosti polova.

Ako bi u jednoj rečenici trebalo rezimirati poruku današnjeg skupa, onda bi, pregnatno iskazana, ta poruka glasila:  uspeh žena je dostižan, ali ne i lako ostvariv cilj. Prednost ovog skupa je u tome što je u priču o uspehu uveo subjektivne momente i time je lišio one zamorne i teške narativnosti koja insistira na procentima, brojkama i statističkim indikatorima.

Skup je okončan na prigodan način – dodelom zahvalnice Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana dr Tijani Palkovljević Bugarski, za njen doprinos promovisanju i unapređenju ljudskih prava.

Današnji skup samo je jedna od aktivnosti kojima Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman ide u susret obeležavanju 8. marta - Međunarodnog dana žena.

Skup o uspešnim ženama

Skup o uspešnim ženama

Skup o uspešnim ženama


Studenti psihologije na praksi u ombudsmanuRazgovorom sa profesorom Zoranom S. Pavlovićem, pokrajinskim ombudsmanom, nova grupa studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ započela je praktičnu nastavu u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Tokom petodnevne nastave studenti će biti upoznati sa istorijatom institucije, odlukom o osnivanju, nadležnostima, organizacijom i postupanjem ombudsmana, istraživanjima i odnosom sa nevladinim organizacijama i medijima.

Praktičnom nastavom rukovodi Aniko Širkova, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudmana za opšte nadležnosti.


Poseta NPM-a KPZ PančevoPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Aniko Širkova, zamenica i Stefan Todorović, saradnik, učestvovali su u radu Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje torture, koji je prošle nedelje posetio Kazneno-popravni zavod u Pančevu. Ovo je prva poseta NPM-a novootvorenom Zavodu, gde su pored predstavnika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana učestvovali i predstavnici Zaštitnika građana i predstavnici udruženja koji se bave zaštitom ljudskih prava. Posebna pažnja tokom ove posete bila je posvećena prisustvu psihoaktivni supstanci u Zavodu i ova pojava je proučena iz bezbednosnog aspekta, kao i tretmanskog i zdravstvenog aspekta i sve to da se utvrdi stepen prisutnosti psihoaktivnih supstanci u zatvorima i odgovor kazneno – popravnih zavoda na taj problem. Nacionalni preventivni mehanizam će o izvršenoj poseti sačiniti izveštaj posete i preporuke koje će dostaviti nadležnim organima, kao i samom Zavodu.